Protestantismul – drumul spre iad al Creștinismului

Creștinismul este singurul dușman veritabil al diavolului și al slujitorilor săi.

În secolul XVIII se făcuseră deja pași importanți în distrugerea lui, vreme de câtvea secole, prin promovarea ideilor „umaniste” ale așa-zisei „renașteri”. Atunci satana a hotărât să treacă la distrugerea tuturor organizațiilor sociale creștine. Acesta și-a strâns slujitorii într-o adunătură care dăinuiește și azi – francmasoneria, iar aceasta a pornit lupta împotriva creștinismului prin atacarea bastioanelor lui: monarhiile ortodoxe și catolice.

Una singură dintre acestea a supraviețuit – monarhia belgiană. În schimb, toate monarhiile protestante o duc minunat și astăzi. Nu vă întrebați de ce? Cum de înverșunarea francmasonilor nu le-a atins și pe acestea? Înverșunare de-a dreptul furibundă – să ne amintim doar ce desfășurare de forțe și câte victime au făcut așa-zisa revoluție de la 1789, așa-zisa revoluție de la 1848, primul război mondial, instaurarea bolșevismului, al doilea război mondial și comunismul…

Așadar, toate aceste mișcări orchestrate de „eliberare” a omului (eliberare de poruncile Lui Dumnezeu!) și „creere a omului nou” au izvorât din lumea protestantă, dar nu au găsit nici cel mai mic pericol în această lume (prima lojă masonică a fost creată la Londra și acolo a fost înființată și prima internațională comunistă, de către Karl Marx, pe care îl puteți admira chiar în pagina pe care i-o dedică wikipedia făcând în mod evident binecunoscutul semn masonic „mâna ascunsă”)… De ce?

Se cuvine, așadar, să ne întrebăm ce e protestantismul și de ce le place el atât de mult „revoluționarilor„ și „eliberatorilor” noștri.

Odată întrebarea pusă, vin și răspunsurile. Observăm că protestantismul apare în plină așa-zisă „renaștere” și că are următoarele atribute:

– Nesupunerea față de autoritatea Bisericii.
Pe calea deschisă de protestanți, fiecare creștin își poate face biserica (de fapt, secta) lui. Iar în lumea protestantă acest lucru chiar se întâmplă!

– Interpretarea particulară a Bibliei.
Acest lucru este interzis de adevărata Biserică. Interpretarea Scripturii se face doar sub oblăduirea și cu binecuvântarea Bisericii. Dacă vedeți vreo față bisericească promovând „opere” de felul celei a tovarășului Andrei Pleșu, puteți fi siguri că respectiva față bisericească se vântură în mediul masonic… Pe calea deschisă de protestanți fiecare așa-zis creștin poate interpreta și răspândi Cuvântul Lui Dumnezeu după cum îl duce mintea…

– Distrugerea vieții monahale și a mănăstirilor.
Consecință a punctului anterior, venită prin negarea evidenței Sfintei Scripturi.
Iată ce spune Domnul Hristos: „sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru Împărăţia Cerurilor. Cine poate înţelege, să înţeleagă.” (Matei 19,12) Se pare că protestanții, orbiți de diavolul mândriei, nu pot înțelege… Pentru că ei interpretează totul rațional. Pentru ei „să lase totul și să-mi urmeze mie” nu înseamnă o chemare la călugărie (deși e evident că asta e), ci, eventual, predicarea concluziilor personale de pe urma citirii Bibliei, predicare interzisă de Adevărata Biserică. martin luther a decis desființarea vieții călugărești, ca fiind neconformă cu Scriptura – lucru absolut neadevărat. Acesta a luat de soție o călugăriță scoasă dintr-una din mănăstirile Germaniei. S-au instalat într-o mănăstire dezafectată (!) și s-au pus pe făcut copii (!) Firește, doi dintre cei șase copii ai lor au murit în pruncie…

– Negarea caracterului sacrificatoriu al Liturghiei și transformarea acesteia într-un act cultural, comemorativ…
Nimic de comentat aici. Pentru ei pâinea și vinul nu mai sunt trupul și sângele Domnului. Și probabil că au dreptate: PENTRU EI nu mai sunt…

– Negarea sfințeniei celor primiți de Dumnezeu în Împărăția Cerească. Respingerea cultului sfinților și a celui al Sfintei Fecioare Maria.
Prosternarea în fața sfinților a fost instaurată de apostoli, pe muntele Taborului, atunci când s-au aruncat la picioarele Domnului Hristos și ale Sfinților Ilie și Moise, pe care i-au văzut în Lumina cea Necreată! Iar cultul Sfintei Maria e instaurat tot de apostoli, la mutarea Acesteia la Cer, când, în aceeași Sfântă Lumină, sufletul ei este primit de Domnul Hristos.

– Respingerea icoanelor, sub cuvântul poruncii din Decalog: „Să nu îți faci chip cioplit și să nu te închini lui!”
Când e evident că acel chip cioplit se referă la idoli, adică la fantasmagorii sau reprezentări diavolești, câtă vreme reprezentarea unor persoane sfinte, care EXISTĂ, SUNT SFINTE și NI S-AU ARĂTAT, e cu totul altceva. Dumnezeu Însuși îi spune lui Moise ca Sfânta Arcă să fie ornată cu doi heruvimi! Așadar, e clar că aceștia nu intră în categoria „chip cioplit”, deși sunt reprezentări artistice realizate prin sculptură. Nu intră în categoria „chip cioplit destinat închinării” pentru că reprezintă ființe EXISTENTE, SFINTE, REVELATE.

Pe cale logică, lucrarea de distrugere a Creștinismului începută de calvin și luther a fost dusă mai departe de alți interpretatori particulari ai Scripturii. Așa au apărut:

– Înlocuirea zilei de sărbătoare cu Sâmbăta, Sabbatul iudaic, în locul Duminicii, ziua Învierii Domnului Hristos, Fiul Lui Dumnezeu.

Aceasta se face, desigur, prin neînțelegerea lucrării Domnului Hristos și a moștenirii pe care ne-a lăsat-o. Protestanții, necitind Biblia în Duh, nu o înțeleg. Domnul Hristos a spus, în oglinda unei pilde, că evreii vor cădea din Harul Lui Dumnezeu și Împărăția se va da altora (nouă, creștinilor). Iată acea pildă: „Şi a început să spună către popor pilda aceasta: Un om a sădit vie şi a dat-o lucrătorilor şi a plecat departe pentru multă vreme. Şi la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, bătând-o, au trimis-o fără nimic. Şi a trimis apoi altă slugă, dar ei, bătând-o şi pe aceea şi batjocorind-o, au trimis-o fără nimic. Şi a trimis apoi pe a treia; iar ei, rănind-o şi pe aceea, au alungat-o. Şi stăpânul viei a zis: Ce voi face? Voi trimite pe fiul meu cel iubit; poate se vor ruşina de el. Iar lucrătorii, văzându-l, s-au vorbit între ei, zicând: Acesta este moştenitorul; să-l omorâm ca moştenirea să fie a noastră. Şi scoţându-l afară din vie, l-au ucis. Ce va face, deci, acestora, stăpânul viei? Va veni şi va pierde pe lucrătorii aceia, iar via o va da altora. Iar ei auzind, au zis: Să nu se întâmple!” (Luca 20, 9-16). Dar s-a întâmplat! E evident că slugile trimise sunt profeții, iar Fiul cel Iubit este Fiul Lui Dumnezeu. Parabola se regăsește, aidoma, și la Matei – capitolul 21, versetele 33 – 43 (unde concluzia e și mai clară: „De aceea vă spun că Împărăţia Lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei.”) și Marcu – capitolul 12, versetele 1 – 11.

– Dar, în pofida celor spuse în explicația anterioară, în pofida celor spuse de Însuși Mântuitorul, cei împinși de protestanți pe drumul pierzaniei, cei mai înaintați dintre ei pe acest drum, neoprotestanții, au ajuns la „concluzii” de-a dreptul sataniste. Deși în Faptele Apostolilor vedem cum oamenii se botezau și treceau la Hristos cu toată casa lor, adică și cu copiii, aceștia au inventat botezul adult (de parcă Domnul Hristos nu poate lucra în sufletele copiilor!), vorbitul în limbi inexistente (câtă vreme vorbitul în limbi al apostolilor de după venirea Duhului Sfânt însemna, de fapt, că ei vorbeau în limba lor, în aramaică sau în ebraică, dar ascultătorii îi auzeau fiecare în limba lui) și alte necurății. Ba s-a ajuns chiar până la niște negări și satanisme pe care, pur și simplu, nu pot să le scriu. Să ne ferească Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, de toate acestea!

Văzând această listă devine evident de ce iudeo-masoneria e încântată de protestantism: acesta duce exact unde vrea ea. Iudeo-masoneria are nevoie de un om fără tradiție, iar protestantismul tocmai asta îl învață pe om – să se rupă de tradiție. Iudeo-masoneria are nevoie de un om fără neam, poate chiar de unul amestecat din toate neamurile – iar neoprotestantismul se declară fățiș antinaționalist. Iudeo-masoneria are nevoie de un om homosexualizat, care să nu se mai reproducă pe cale naturală – iar neoprotestanții au ajuns chiar și la această culme a mizeriei – acceptarea homosexualității în adunările lor. Iudeo-masoneria are nevoie de o femeie care să nu mai asculte de bărbat și care să curvească continuu – iar neoprotestantismul a început să declare femei „predicatori” și chiar „ierarhi”.

Dar de ce ar avea nevoie iudeo-masoneria de un astfel de om – împătimit în cele mai scârbavnice mizerii, amestecat, monitorizat, fără tradiție, unicultural? Din două motive – pentru ca omul să nu se mai reproducă pe cale naturală, ci selctiv, controlat, pentru că populația globului ar fi, zic ei, prea mare și pentru că un astfel de om, nelegat de nimic, e cel mai ușor manevrabil. Dacă vor reuși să ducă mondializarea la bun sfârșit, vor putea lua un oraș întreg de astfel de oameni și îl vor putea muta din China în Australia sau de la Polul Nord la Polul Sud… fără probleme, peste noapte. Dar cel mai important motiv care îi mână pe aceștia în luptă, firește, e lupta împotriva Lui Dumnezeu. Lupta împotriva Dumnezeului Celui Adevărat, al Adevăraților creștini și lupta împotriva Bisericii Sale. Vor să ne „elibereze” cu orice chip, împotriva voinței noastre, de Creatorul și Binefăcătorul nostru și să se erijeze ei în divinități. Ăsta e planul iudeo-masoneriei.

Și catolicismul a fost împins în direcția asta. Așa au apărut bulele papale din secolul XIX, „noua mesă”, cu caracter comemorativ și cultural (care chiar se ține în anumite biserici din Franța) și altele asemenea. Dar foarte mulți dintre catolici, mai cu seamă cei care își zic „integriști”, resping aceste „inovații” făcute fie în scopul creerii unei religii unice, cât mai protestantă și mai iudaizată cu putință, fie în scopul discreditării tradiției. Pentru că un om unicultural are nevoie, cred mințile oarbe care ne conduc către Iad, de o „religie” pe măsură… Și în asta stă marele păcat al ecumenismului actual. Ecumeniștii nu se strâng împreună de dragul Domnului Hristos și în Numele Său, ci se strâng în numele „dialogului” și de dragul numitorului comun la care trebuie să se ajungă. Un numitor comun care va însemna distrugerea Adevăratei Biserici!

Am avut surpriza să descopăr printre catolicii francezi oameni care gândesc aproape la fel ca ortodocșii adevărați: legătura 1, legătura 2. Aceștia sunt grupați, se pare, în jurul Asociației Civitas.

Dar asta nu înseamnă că Ortodoxia nu e mult mai bună decât Catolicismul. Cred că suntem de câteva ori mai aproape de Adevăr decât ei. Totuși, între ei și protestanți, în pofida unor asemănări formale, e o prăpastie (dar o prăpastie în care catolicii sunt pe cale să alunece și ei…). Nu sunt în măsură să spun că protestanții nu se vor mântui. Cu fiecare Dumnezeu are lucrarea Sa. Dar cât de ușor se poate mântui cineva fără Sfânta Împărtășanie?

Protestantismul e un drum către Iad, o mare capcană în care au căzut o mare parte dintre creștini. Și spre aceeași capcană ne duc și ecumeniștii și unioniștii noștri.

P.S.: Am intrat pe un grup de pe o rețea de socio-imbecilizare și control a(l) acestor fii ai satanei. Am intrat din greșeală, pentru că grupul, numit „Ortodoxie și neoprotestantism”, condus de un individ care se autointitulează „Drept Credincios” e o minciună, o înșelăciune. Acest Drept Mincinos e un sectar de cea mai joasă speță, probabil din secta iehovarilor. (Au ascuns ei o explicație pe undeva, dar niciun ortodox care intră pe acel grup nu o citește, pentru că nu e pusă la vedere…)
Am simțit duhul cu care lucrează ei – un duh apăsător, înțepător, asemănător până la identificare cu duhul cu care lucrează mahomedanii, pe care îl cunosc foarte bine, din anul petrecut la Bruxelles.
Un duh care nu are nicio legătură cu Duhul cel Blând al Domnului Hristos.
Dar ce ortodox ar face așa ceva – să caute să atragă oameni printr-o minciună grosolană, lăsând să se înțeleagă că e altceva decât e de fapt? Niciunul, firește! „Să nu minți!” e poruncă dumnezeiască, întărită și de Sfântul Iacov: „Să fie pentru voi ce este DA, da și ce este NU, nu.”
Vă invit să urmăriți înregistrarea unei discuții despre noblețea duhovniceasă, această trăsătură a adevăraților creștini, cu Părintele Savatie Baștovoi. Subiectul e dezbătut de la minutul 5 al înregistrării:

 

Publicitate

34 de gânduri despre „Protestantismul – drumul spre iad al Creștinismului

 1. Dumnezeu S-a întrupat şi S-a arătat, deci poate fi reprezentat în sfintele icoane

  „Zugrăvesc pe Dumnezeu nevăzut nu ca nevăzut, ci ca Unul care S-a făcut văzut prin participare la trup şi sânge (Evrei 2,14). Nu zugrăvesc Dumnezeirea nevăzută, ci zugrăvesc trupul văzut al lui Dumnezeu. Dacă este cu neputinţă să se zugrăvească sufletul, cu cât mai mult Dumnezeu, Care a dat sufletului imaterialitatea!”
  (Sf. Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998, p. 128)

 2. Frumos articol, adevarat si clar! Sper ca lumea catolica sa se trezeasca si sa dea de pamant cu „papa” Francisc I care incearca sa introduca homosexualitatea pe usa din dos a Bisericii Romano-Catolice. Eu am gasit, pe site-ul de mai jos, o imagine care-mi ridica mari semne de intrebare:

  http://www.news.va/en/sites/synod2014

 3. „Pe cale logică, lucrarea de distrugere a Bisericii începută de calvin și luther a fost dusă mai departe de alți interpretatori particulari ai Scripturii.”

  Biserica este doar cea Ortodoxa!
  Biserica nu a fost distrusa!
  Calvin si Luther nu s-au desprins din Biserica,ci din erezia romano-catolica! Asadar protestantii sunt eretici desprinsi din eretici.

  Acest articol incearca sa acrediteze ideea ca romano-catolicii ar fi Biserica. Nimic mai fals! Catolicii, de fapt papistasii, sunt eretici anatemizati!

  1. Frate Daniel, eu nu sunt teolog și nu mă pot aventura să afirm lucruri așa de tranșant cum o faci tu. Ca să afirm ceva de genul ăsta trebuie să fiu convins că e adevărat, să am încredințare de la Dumnezeu că e așa. În text sunt destule mărci antiecumeniste. Voi înlocui, totuși, în pasajul pe care l-ai citat, „Bisericii” cu „Creștinismului”. Așadar: „lucrarea de distrugere a Creștinismului începută de calvin și luther a fost dusă mai departe de alți interpretatori particulari ai Scripturii”. Sper că ești de acord cu această afirmație. Doamne ajută!

 4. http://adevarulhristic.wordpress.com/2014/08/22/proiectele-diavolului/

  Papistasii sunt si ei protestanti caci au protestat fata de Biserica Mama, Una si Sfanta. Ei sunt in acelasi timp si pagani, ca toti ceilalti nascuti din ei. Hristosul Adevarului nu e si hristosul lor, ci este unul alcatuit de mintea lor. Deci…este un idol, un zeu.

  * cum sa existe credinta pagana a Adevarului atata timp cat toti idolii neamurilor sunt draci? (Psalmul 95-5)

  Si cum sa existe mai multe crestinatati ale Aceluiasi Adevar-Hristos, atata timp cat Hristos-Adevarul este Unul?

  http://duhuladevarului.wordpress.com/

  1. Eu nu știu ce a fost acum o mie de ani. Fiecare spune altceva, iar povestea pare să aibă coloratură politică. Nu neg că romano-catolicii au pierdut multe, dar ei au fost și mult mai expuși decât noi. Mai expuși la „umanism” (cu vreo două sute se ani), mai expuși la masonerie (cu vreo sută de ani), mai expuși la televizoare și la societatea de consum (cu vreo patruzeci de ani), mai expuși la „eliberarea sexuală” (cu vreo douăzeci de ani) și mai expuși la „marile descoperiri tehnologice” (cu vreo zece ani). Nu cred că faceți bine că mă tot provocați. Mai ales așa, fără argumente. O să trăiesc cu impresia că îi iubiți pe sectari și nebuniile lor, doar pentru că s-au rupt de catolici… Nu cred că această discuție trebuie deviată: eu vorbesc despre protestanți și neoprotestanți, iar nu despre catolici.

    1. Afirmatia d-tale e o prostie, scuze, cum adica „catolicii au nascut protstantismul” ? E ca si cum ai spune ca Biserica primului mileniu a nascut ereziile ariana, monofizita, iconoclasta si toate celelalte erezii !

  2. @duhovnic – afirmatia dumitale ca romano-catolicii sunt pagani, ca Hristosul lor este un idol, alcatuit de mintea lor – mi se par exagerate, ca sa ma exprim politicos. In catolicism se gasesc cateva inventii, ca „filioque” din Crez, si altele, care pot fi considerate intr-adevar erezii, insa de aici pana la a spune ca sunt pagani e cale lunga. Sfantul Siluan Athonitul se ferea sa spuna ce spui dumneata, dimpotriva, spunea ca si ei se inchina lui Hristos, Maicii Domnului, sfintilor, au Liturghie, etc, deci trebuie o alta abordare. Si nu cred ca l-ar putea banui cineva pe Sf Siluan de ecumenism ! N Steihardt gaseste lucruri remarcabile la catolici, fara sa fi devenit prin asta catolic, avea posibilitatea sa aleaga, dar s-a botezat ortodox. Insa nici Sf Siluan, nici N Steinhardt nu am vazuit sa vorbeasca cu ura si dispretul pe care le afisezi d-ta fata de catolici.

 5. * in lume exista doar trei categorii de credinciosi: pagani, eretici si crestini

  (paganii si ereticii slujesc dracilor iar crestinii slujesc lui Hristos, Singurul si Adevaratul nostru Dumnezeu) .

 6. * doar arhiereii, preotii si diaconii Adevarului (ortodoxiei) au Harul Sfantului Duh-Dumnezeu. Prin toti ceilalti autointitulati slujitori, nu lucreaza Hristos-Dumnezeu, nu sunt ai Lui si nu-i va recunoaste in veci.

  1. Eu nu pot vorbi în Numele Domnului Hristos așa cum faceți domnia voastră. Și nici nu voi crede pe cuvânt pe cineva care nu aduce argumente într-o discuție, ci doar vorbește sentențios. Să nu uităm câte argumente aducea Domnul Hristos în discursul Său! Deși El nu ar fi avut nevoie de asta, pentru că Se revelează și la nivel sufletesc… Dar câte argumente aduce Sfântul Pavel! A emite astfel de sentințe fără niciun argument, dacă nu cumva nu sunteți vreun sfânt, e absolut dubios…
   Ca să nu mai punem la socoteală harababura câtorva dintr sentințele dvs – a se vedea mai sus cea cu păgânii care „sunt credincioși”.

   1. Eu de la El vorbesc. El mi-a dat putere. Cat despre argumente… eu cred ca-s pentru atei… Hristos-Dumnezeu nu se justifica lumii aceseia. El graia in pilde pentru oamenii care nu intelegeau vorbele standard. Nici macar nu inteleg ce nu intelegeti? Hristos-Dumnezeu este Unul, si Una e invatatura Lui, Adevarul Lui, Biserica Lui si botezul Lui.

    Sfantul Iustin Popovici – papismul si umanismul sau zeificarea omului

  2. @ duhovnic – Dar dumnerata care spui ce va face Dumnezeu in veci, nu ai cam multa mandrie ca sa afirmi asa ceva ? Ai stat la o cafea cu Dumnezeu si ti-a spus ce planuri are ?
   Eu cred ca e bine sa afirmam adevarul Ortodoxiei, ca singura Biserica ce pastreaza intreg adevarul de credinta, dogmele si traditia Bisericii, dar sa il lasam pe Dumnezeu sa hotarasca El cine se va mantui si cine nu.
   Parintele Rafail Noica spune foarte frumos: „Noi stim unde este Biserica, dar nu stim unde nu este”

  1. Cred că Sfântul Iustin Popovici are perfectă dreptate asupra inovațiilor papale. Le-am înfierat și eu în articolul de mai sus (pe care încep să mă îndoiesc că l-ați citit), în cuvintele „bule papale din secolul XIX” – a se vedea mai sus. Ele sunt înfierate și de anumiți catolici.

   1. Si dvs. m-ati inteles gresit: eu nu v-am acuzat de nimic! Eu doar v-am intrebat daca va este ceva neclar…si daca va pot raspunde in calitate de preot al lui Hristos-Dumnezeu.

 7. Vă repet – nu sunt convins că ați citit ce am scris mai sus. Și vă mai spun ceva, deși nu o să înțelegeți vorba mea, ba chiar aceasta o să vă dea apă la moară: Dumnezeul meu nu e Ortodoxia, ci Domnul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, parte a Sfintei Treimi!

  1. Adevarat! Dar El nu e pe campii… E in Biserica Sa, iar aceasta este Biserica adevarului Sau. Sfantul Duh-Dumnezeu a pastrat adevarul lui Hristos-Dumnezeu doar in Biserica Lor. Ea e Mireasa lui Hristos-Adevarul!

   1. Cum sa va mantui cineva fara Biserica? Si cum se va mantui fara Trupul personal si Sangele personal ale lui Hristos? Si cum sa aiba Euharistie alta credinta sau ‘biserica’ dinafara Bisericii Sale Sfinte? Eu cred ca socotiti ca pacatul patriarhului sau al unui preot anuleaza Biserica… Hristos nu sfinteste Tainele prin pacatele slujitorilor, ci prin Sfnatul Duh-Dumnezeu. Pin Harul Preotiei.

   2. Cu alte cuvinte, dacă tot mi-ați citat gândurile Sfântului Iustin Popovici privitoare la felul în care lucrurile omenești se transformă în idoli, haideți să nu facem un idol nici din Ortodoxie, oricât de bună ar fi. Să nu facem din ea un idol și să nu o așezăm acolo unde i se cuvine să stea doar Domnului Hristos!
    Ortodoxia este o cale stabilită de oameni în niște întruniri. Îmi veți spune că în aceste întruniri e prezent mereu Duhul Sfânt. Dar de ce nu a fost Duhul Sfânt prezent și la Hieria, la 754, când un astfel de sinod a instaurat iconoclasmul? (Sinod declarat ulterior ilegitim.) Știți unde e Hieria? „Pe malul răsăritean al Bosforului, lângă Calcedon.” (Ca să nu spuneți că a fost tot opera catolicilor…)

   3. Poti sa nici nu-i spui ortodoxie. Poti sa-i spui Adevar! Sau drepta credinta sau Biserica lui Hristos. Am mai spus: Hristos nu sfinteste toate prin pacatele si greselile slujitorilor…

 8. Parintele Arsenie Boca necanonizat este un idol? Mormantul sau este idol? Biserica lui Hristos-Dumnezeu este hristocentrica sau arseniocentrica? Centrul este Euharistia sau ieromonahii morti? Intreb si eu… Miile de persoane care merg la Prislop, de ce nu merg la Potir la Prislop in amintirea si cinstea duhovnicului acelui loc, Arsenie? De ce paganismul asta in Biserica lui Hristos-Dumnezeu?

   1. Domnul Hristos a fost Dumnezeu cu Firea… Parintele Boca trebuie canonizat de unul sau mai multi arhierei. Cum poti sa compari pe Cel Fara de ani, cu o sluga a Lui de pamant?

 9. Așadar, pentru cei cărora le este adresat în primul rând acest articol: Ortodoxia e Credința cea mai apropiată de Adevărul Revelat al Domnului Hristos, mulți spun că singura valabilă.

 10. Dupa cum vezi, in nici-o tara de pe pamant NU functioneaza un regim perfect!!!
  Mantuitorul in Evanghelie ne spune despre „stapanitorul lumii acesteia” adica diavolul care este mincinos si tatal minciunii si ne invata sa ne rugam „Tatal nostru” (vie Imparatia Ta)
  Daca crestinii NU citesc Evanghelia, NU merg intr-o Biserica unde se explica Evanghelia, NU vad si NU aud persoane care au facut experienta „intoarcerii” la Dumnezeu, NU au cum sa inteleaga si sa creada ADEVARUL.
  Cei mai multi crestini, stiu multe, dar…….totate false!!!
  Mantuitorul ne spune: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata, nimeni nu vine la Tatal decat prin Mine!”
  Noi stim bine ca suntem in trecere pe pamant ca si parintii nostrii, si ar trebui sa luam bine seama la invatatura Mantuitorului!
  Suntem trecuti de 50, 60… ani si ziua plecarii noastre de pe pamant s-a apropiat mult. Ar putea fi mai aproape decat gandim!
  -Cum ne vom prezenta inaintea lui Dumnezeu daca-l ignoram, injuram si singuri ne dam diavolului???
  Nadajduiesti ca dupa moarte, rudele iti vor platii vamile, iti vor face pomenile, iti vor plati un preot in ziua inmormantarii ca sa te dezlege de pacate, sa-ti scoata sufletul din iad si sa ti-l mute in rai…….???
  E cea mai mare inselatorie a diavolului si a religiei! Pentru ca intre invatatura religiei si invatatura Mantuitorului NU e nimic comun!!!
  Biblia spune:”Grozav lucru este sa cazi in mainile Dumnezeului celui viu!” (cu sufletul ne-mantuit)
  1-Noi oamenii pierdem prilejul mantuirii amanand intoarcerea noastra la Dumnezeu.
  2-Diavolul niciodata nu pierde prilejul sa-l insele pe om, ca sa ajunga in vesnicie cu sufletul nemantiuit.
  3-Dumnezeu asteapta pe om in fiecare zi, in fiecare minut, pana la ultima suflare, ca sa se intoarca la El
  -Ai socotit vreodata cate zile sunt intr-o viata de 70 ani? (varsta medie a omului)
  – Sau cate ore, cate minute sunt intr-o viata de 70 de ani?
  Putem spune fara sa gresim; Dumnezeu da omului prilejul sa se impace cu El la „infinit”!!! Dar omul pierde prilejul!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.