Monthly Archives: septembrie 2016

Integrala Ianuș: Poezia

A se comanda aici: http://m.librariasophia.ro/carti-Integrala-Ianu%C5%9F-Poezia-Ianu%C8%99-Marius-so-14255.htmlintegrala-ianus-poezia

Reclame

Cărțile Editurii Garofina…

… pot fi comandate aici: http://m.librariasophia.ro/editura-Garofina-se-519.html

Ciornă a unei scrisori a lui Nichita Stănescu (sau a mea!?) către Dumnezeu


Doamne, iartă-mă pe mine, păcătosul!
Iartă-mă! Să mă ierți! Iartă-mă!

Că am cunoscut nălucirile necuratului
până în ultima frântură de gând al meu,
dar nu am cunoscut dragostea Ta!…

Că am cunoscut amăgirea femeii
în fiecare fibră a trupului meu, înduplecat la rele,
dar nu am cunoscut dragostea Ta!…

Că am cunoscut înșelarea alcoolului
în fiecare răsucire de vorbă magnetică,
în fiecare prefăcătorie „poetică”,
dar nu am cunoscut dragostea Ta…

Durerea care ne leagă


Ne leagă aceeași durere,
ne ține aceeași speranță,
din moarte nutrim Înviere,
din inimă facem o clanță…

Deschidă-se uși de tăcere!
Arată-se Lumea cea Nouă!
Să fie Tărâmul de Miere!
Să fie Grădina de Rouă!

Ne leagă aceeași durere,
ne mângâie-aceeași speranță…
Prin moarte lucrăm Înviere,
din Dragoste facem Instanță…

Uitați cum din nori grei vă plouă
în gânduri tristețea cea rece,
căci Domnul și nouă și vouă
făcutu-ne-a plânsul să sece.

Ne leagă aceeași Durere,
ne mângâie-același Mister…
Prin nori covârșiți de himere
răzbat luminânduri de cer.