Category Archives: rugăciune

Vino, Doamne Iisuse Hristoase!

Să nu ne mai agățăm cu gheare de șobolan de această lume stricăcioasă! Să strigăm strigătul Sfântului Ioan în Insula Patmos: ”Vino, Doamne Iisuse Hristoase!”

Drumul Crucii: 17 Martie – 19 Aprilie 2014

Numesc „Drumul Crucii” un pelerinaj pe care îl voi face, cu binecuvântare:

– pentru iertarea păcatelor mele;

– pentru a le aminti oamenilor că Domnul Hristos și-a dat viața pentru noi;

– pentru binecuvântarea și dezvrăjirea României, care e prinsă în mrejele necuratului;

– pentru a reînvia tradiția ortodoxă a pelerinilor (”moșilor”), poate și pe aceea a nebunilor întru Hristos.

Pelerinajul constă în purtarea unei cruci de lemn de 3 metri lungime și 1,5 metri lățime, cu o greutate potrivită pelerinajului, de la Izvoarele Sucevei până la Giurgiu, iar apoi de la Cluj (Mănăstirea Florești) până la Iași, desenând o cruce deasupra teritoriului României. Punctul de întâlnire al brațelor crucii va fi la Toplița. În mod normal, pelerinajul ar trebui făcut de la Cernăuți (sau Hotin) până la Giurgiu și de la Cluj până la Chișinău, dar eu nu mai am pașaport.

Regula pelerinajului va fi că voi merge pe jos, purtând crucea pe umăr, atâta timp cât nu voi ieși din drumul precizat. Când și dacă voi ieși din drum ca să înnoptez, pot folosi un mijloc de transport (dacă voi găsi vreunul – ca să urc la o mănăstire, de pildă). La fel, la întoarcerea în drum. Voi dormi unde se va putea (mănăstiri, gări, autogări etc). Dacă se vor găsi doritori să mă ajute, îi voi lăsa să ridice crucea cu mâna, până la nivelul șoldului, din partea de la baza ei. Voi lega de cruce o banderolă pe care va sta scris ”Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru noi!”.

Voi lua cu mine în pelerinaj ultima mea carte de versuri, ”Flori duhovnicești pentru Măicuța Domnului”. Această cărticică va costa 3 lei, pentru cei care își permit să o cumpere, va fi dăruită celor care o doresc dar nu au posibilități de a o cumpăra, și va fi lăsată la vânzare în diverse locuri la prețul de 20 de lei pentru 10 exemplare. Eventualii difuzori pot solicita de pe acum exemplare, la adresa mea de email (a se vedea pagina Contact). Doamne ajută!

Iată traseul și opririle, pe care sper să le respect:

Ziua 1 –  17 Martie : Citește în continuare

Două rugăciuni

Doamne, iartă păcatele robului tău Mihail și așează sufletul său acolo unde drepții se odihnesc, pentru această frumoasă Rugăciune.

Rugăciune pentru copiii avortaţi

Doamne, la tine toate sunt cu putință.
Tu, Care ai lăsat pe femeia cea necurată să se atingă de tine și ea s-a vindecat,
Tu, Care i-ai zis fetei lui Iair ”Talita kumi!” și ea a înviat,
botează-i pe copiii și frații noștri nenăscuți și îi așează în Rai.

Măicuţa îndurărilor

Măicuţa întristărilor, Regina vindecărilor,
acoperă cu haina ta cea îngerească
arsura minţii mele din focul relelor
şi vindec-o cu mila ta împărătească.

Vino ca şoapta, vino ca suspinul
şi, cu un strop din slava ta, cea nelumească,
alină-mi chinul
şi-ndreaptă mintea mea.

Vino ca noaptea, vino ca seninul,
ridică-mă din boala mea cea grea,
alină-mi chinul
şi-ndreaptă mintea mea.

Cum ne rugăm?

Rugăciunea e prima, cea mai importantă faptă creștină, chiar nefiind în sine o faptă. Ea e canalul prin care comunicăm cu Dumnezeu. De ea țin toate ale credinței. În biserică, unde Duhul Sfânt vine la chemarea preoților sau în particular, în cămăruța noastră, trebuie să ne rugăm cât mai adesea, cât mai cu osârdie. Cât mai adesea: pentru că în rugăciune, cum spuneau Părintele Cleopa, Pelerinul Rus și atâția alți părinți îmbunătățiți, cantitatea aduce calitatea. Dumnezeu ne vede că ne chinuim să ne rugăm și ne întărește rugăciunea. Cât mai cu osârdie: pentru că pe măsură ce noi sporim în rugăciune, satana va căuta să ne împiedice să ne rugăm cum trebuie.

Eu nu am încă rugăciunea inimii. Caut o formulă de rugăciune care să acopere tot ce vreau eu să-i spun și să-i cer Tatălui nostru ceresc.
Spun, de cel puțin șapte ori pe zi, și Tatăl nostru, dar mi-am dorit și o formulă de rugăciune mai particulară, legată de micile lucruri ale vieții mele.
Așa a rezultat ceea ce puteți citi în pagina Rugăciunea casei. E acolo toată „pravila mea” particulară. Să dea Dumnezeu să le fie de folos și altora!