Rugăciuni la Părintele Arsenie Boca

Rugăciunile sunt la final!

ACATISTUL CĂII PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

coperta-acatistul-caii-v2

În interes necomercial, reproducerea este liberă, cu condiția menționării autorului. Comenzi se pot face AICI.

Versiune AUDIO – AICI.

Rugăciunile
începătoare:

În Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevăru­lui, care pretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne! (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne! Doamne, curățeşte păcatele noastre! Stăpâne, iartă fărădelegile noastre! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău!

Doamne, miluieşte! (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Tatăl nostru, care eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele
Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile noastre precum şi noi iertăm greșiţilor noştri. Și nu ne lăsa pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești Mântuirea neamului
omenesc!

 

Troparul

 

Părinte Arsenie,

pisc de sfințenie,

Brad Înălțimilor,

Înger Luminilor, 

 

intră și-adastă

în casa noastră

și curățește

aceste ferestre!

 

Și astă glastră,

prea omenească,

fire de iască,

fă să-nflorească!

 

Astă făptură,

plină de ură,

cățea nebună,

fă-o mai bună!

 

Ia-ne cu Tine

la Cel Ce Ține

a lumii fire

cu-a Sa Iubire!

 

Să ne dea nouă

o viață nouă!

Să ne aline

de-al lumii „bine”!

 

Într-o câmpie

cu flori o mie,

unde Crăiasă-i

a Sa Mireasă!

 

Condacul 1

Pentru rugăciunile Sfinților Brâncoveni, ni s-a vădit,

Domnul pe meleagurile noastre te-a rânduit,

ca să aperi Credința în vremuri de mare chin

și să ne dai să gustăm din al Mirelui vin.

 

Bucură-te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Icosul 1

Tu, care ai trecut prin viață curat ca un copil,
binecuvântează-ne, ca să-ți cântăm umil:

Bucură-te, copilule însingurat,
care calea cea bună ai ales și ai urmat!

Bucură-te, copilule crescut fără mângâieri,
care ai știut ce să vrei și ce să ceri!

Bucură-te, că la Vața de Sus,
semn de viață Domnul te-a pus!

Bucură-te, că maica ta te-a închinat
încă din pântec Marelui Împărat!

Bucură-te, copilule de moți,
din poienile verzi de sub munții stâncoși!

Bucură-te, că de mic te-ai arătat înțelept,
ai citit, ai învățat și te-ai făcut deștept!

Bucură-te, că ne chemi în Sălaș de Lumină
și ne-nveți să ne rupem de tină!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 2

Nu ți s-a-mplinit visul de a deveni aviator,

pentru că Domnul te-a dat unui mult mai înalt zbor.

Ca să te rogi în Cer pentru România

și să cânți cu noi toți „Aliluia!”

 

Icosul 2

Binecuvântează, tinere fără deșertăciune și ură,
ca să ne minunăm de a ta făptură!

Bucură-te, tinere curat,
că în Lumina Duhului ai umblat!

Bucură-te, că, prin Rugăciune și Post,
te-ai înălțat în fruntea neamului nost!

Bucură-te, că în lume n-ai călcat,
ci ai stat în cămin și ai studiat!

Bucură-te, că Teologia
ți s-a așternut pe suflet precum iia!

Bucură-te, că Artele Frumoase
ți-au fost ale sufletului alinări și prinoase!

Bucură-te, că ai urmat și cursuri de medicină,
ca să le fii oamenilor vindecare deplină!

Bucură-te, că la Mântuire
ne chemi să ajungem prin tine!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 3

La Muntele Athos ți s-a arătat

Măicuța Domnului, în chip minunat.

Și ai primit darul de a înțelege cerește,

ca să strigi pentru noi: „Doamne, miluiește!”

 

Icosul 3

Binecuvântează-ne, Jertfă fără de chin,
ca să-ți aducem acest suspin:

Bucură-te, că pe muntele cel înalt
Măicuța Domnului de mână te-a purtat!

Bucură-te, că pe vârful cel împietrit
Sfântul Serafim din Sarov v-a primit!

Bucură-te, că ai avut duhovnic minunat,
venit la Athos din Cerul cel Preaînalt!

Bucură-te, copilule crescut fără a mamei milă,
care ai fost îndrumat de a Cerului Regină!

Bucură-te, Părinte, ascuns în Cuvinte,
rupt de a lumii răsuflare fierbinte!

Bucură-te, că ai reușit
să-ți pui viața lumească la zid!

Bucură-te, că prin inima ta
Rugăciunea va trece pururea!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 4

Întors în țară, ai fost trimis la Mănăstirea Sfinților Brâncoveni,

să o ridici din paragini și să-i înalți pe făgărășeni.

Tu i-ai învățat să-și albească și sufletele, nu numai iia

și să-I cânte Lui Dumnezeu „Aliluia!”

 

Icosul 4

Binecuvântează, Monahule încercat,
ca să nu ne oprim din cântat!

Bucură-te, ctitor de mănăstiri sufletești,
care pe toți cei necăjiți îi primești!

Bucură-te, duhovnic minunat,
care știi viața omului și drumul de urmat!

Bucură-te, cunoscătorul gândurilor omenești
așezat la ale sufletelor noastre ferești!

Bucură-te, călugăr nemaivăzut,
deasupra pământului de Duhul ținut!

Bucură-te, apărătorul celor ascunși în păduri
de ale satanei cozi de securi!

Bucură-te, că în focul acelui rău
s-a călit ca oțelul Duhul Tău!

Bucură-te, că, prin tine,
Dumnezeu a coborât la a țării mulțime!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 5

Securiștii te-au dus la pușcăria din Brașov

sperând să te poată lua în bătaie de joc.

Dar prin tine li s-a arătat, neomenește,

puterea Celui Căruia Îi cântăm „Doamne miluiește!”

 

Icosul 5

Binecuvântează, moțule neînfricat,
ca să strigăm către Cerul înalt:

Bucură-te, că mașina securiștilor nu a pornit
până nu te-au lăsat să-ți iei ce ai dorit!

Bucură-te, că ai făcut pușcărie în rasa călugărească,
iar paznicii nu au putut să te oprească!

Bucură-te, că unor paznici necredincioși
le-ai spus ce aveau femeile de la poartă, în sacoși!

Bucură-te, că securiștii s-au înspăimântat
de puterea pe care ți-a dat-o Marele Împărat!

Bucură-te, că nu te-ai dezis de a Legiunii ființă,
ci i-ai lăudat pe gardiști pentru Credință!

Bucură-te, căci curajul tău nezdruncinat
și pe șeful pușcăriei l-a tulburat!

Bucură-te, că, prin tine,
beznele s-au umplut de lumine!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 6

Mai apoi ai fost dus la Canalul Dunăre – Marea Neagră,

unde mulți vrăjmași ai satanei au fost atârnați

de a morții grea creangă.

Dar și acolo tu ai răspândit Mărturia

și i-ai învățat pe toți să cânte „Aliluia!”

 

Icosul 6

Binecuvântează, mucenice al Lui Hristos,
ca să-ți cântăm mângâios:

Bucură-te, că la Canal te-au pus șef de echipă,
iar tu le-ai arătat a Domnului iubire nesfâșită!

Bucură-te, că făceai două norme pe zi,
ca unul dintre oamenii tăi să se poată odihni!

Bucură-te, că la groapa mamei tale ai venit,
deși erai și la Canal, bine păzit!

Bucură-te, Ziane, Jiane, „Cel care vine”,
că Domnul Hristos te-a primit pe tine!

Bucură-te, Arsenie, Arsenios, „Cel bărbat”,
că în Numele Domnului ai ars și ai lucrat!

Bucură-te, că ai stat la Canal și după eliberare,
ca să le fii deținuților pâine și sare!

Bucură-te, că, prin tine,
cei jertfiți s-au umplut de iubire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 7

Văzând că puterea ta îi aruncă mereu în neștire,

securiștii te-au mai lăsat o vreme la a ta menire.

La Prislop, în ale Țării Hațegului păduri de poveste,

ai cântat Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

 

Icosul 7

Binecuvântează, Stareț neobosit,
pe cei care vor să fii fericit!

Bucură-te, că și pe măicuțe le-ai învățat
drumul ascuns către Cel Preaînalt!

Bucură-te, că aici ai început să pictezi limpeziri,
icoane unduite în albe gândiri!

Bucură-te, că românii te-au urmat pe pământ
cu dragostea cuvenită unui sfânt!

Bucură-te, că și la Prislop
ai strâns mare de oameni într-al Duhului Foc!

Bucură-te, că securiștii ți-au urât bărbăția
și au hotărât să-ți ia preoția!

Bucură-te, că ai rămas preot al Lui Hristos
și din mormânt mărturisești și mai frumos!

Bucură-te, că, prin Tine,
țara s-a păstrat în iubire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 8

Securiștii te-au făcut „pictor de gradul trei”,

iar tu Sfânta Treime ai predicat-o-n scăpărări de ulei

în pictura Bisericii Drăgănescu, care redă Bucuria

cu care ai strigat Lui Dumnezeu: „Aliluia!”

 

Icosul 8

Binecuvântează, Pictor nelumesc,
pe toți cei care te-au iubit și te iubesc!

Bucură-te, că la Biserica Drăgănescu ai pictat
cu vopselele Celui Preaînalt!

Bucură-te, că întreaga țară a venit să te vadă,
ca s-o îndrepți către a Domnului nadă!

Bucură-te, că i-ai pictat pe sfinți cum i-ai văzut,
în Lumina fără sfârșit și fără început!

Bucură-te, Pictorul Cereștilor Cumpene
care L-ai pictat pe Domnul Hristos în suflete!

Bucură-te, că înainte de Praga rusească
te-ai rugat ca România nimic să nu pățească!

Bucură-te, că preotul cel ales
a văzut lacrimile tale în Altar și a înțeles!

Bucură-te că și Bucureștiul a trecut
prin sufletul tău, către Cel Neîncăput!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 9

Ultimii ani ți i-ai petrecut la Sinaia,

la masa de piatră admirând lumina și ploaia.

Vedeai munții cum se tânguiau fumegând în ferestre

și-I cântai Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

 

Icosul 9

Binecuvântează, Duhovnic interzis,
pe fiii tăi care te caută în vis!

Bucură-te, călugăr ascuns,
că ai mărturisit pe al Cerului Uns!

Bucură-te, învățător al Căii Mântuirii,
că Domnul ți-a dat Harul Vorbirii!

Bucură-te, că ai stat la mesele tăcerii
rugându-te pentru Clipa Învierii!

Bucură-te, aviator al Sfântului Duh,
care de păsări ai fost ridicat în văzduh!

Bucură-te, predicator minunat,
de care și lupii au ascultat!

Bucură-te, propovăduitor al Sfântului Maslu,
că ți s-a scris numele în cerul albastru!

Bucură-te, că, prin tine,
lumea își reintră în fire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 10

La Prislop ai fost sădit în pământ, ca o minune,

și o mare mulțime te-a petrecut către cealaltă lume.

Dar tu ești aici și ne alini durerea, ne întețești bucuria,

ca să cântăm Lui Dumnezeu împreună: „Aliluia!”

 

Icosul 10

Binecuvântează, Arhanghel de lumină,
pe toți cei care la tine vor să vină!

Bucură-te, sfânt nemaivăzut,
că mari minuni la groapa ta s-au făcut!

Bucură-te, că ai apărut acolo ca o femeie îngerească,
iar cel care scrie poate să mărturisească!

Bucură-te, că acolo lucrezi în toți
și din filosofi necredincioși ai făcut preoți!

Bucură-te, că mormântul tău a înflorit
dincolo de loc și dincolo de timp!

Bucură-te, că o mulțime fără sfârșit
vine să vadă locul unde te prefaci adormit!

Bucură-te, că întărești Credința acestui neam
cu o lucrare fină, de ceasornicar!

Bucură-te, Părinte Arsenie,
și ne ridică din orice mizerie!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 11

Părinte Arsenie, minunat doctor fără de arginți,

care ne vindeci și azi, de acolo, dintre sfinți,

arată-ne Drumul cel desprins din poveste

ca să strigăm cu Tine: „Doamne miluiește!”

 

Icosul 11

Binecuvântează, Izvor vindecător,
pe toți cei care te caută cu dor!

Bucură-te că ai vindecat fata purtată în roabă
și ai făcut-o a Domnului sclavă!

Bucură-te, că ai vindecat boli grele și rare,
de s-au înspăimântat medicii de puterile tale!

Bucură-te, că pe toți ne întărești
binecuvântând din Porțile Împărătești!

Bucură-te, că ai avut ucenici
care au devenit ai Domnului mucenici!

Bucură-te, că slujeai Liturghia plângând,
iar lumea tremura, toată într-un gând!

Bucură-te, Sfânt tare în Credință,
că Aceasta a fost chiar a Ta ființă!

Bucură-te, că Porunca Lui Dumnezeu
a fost sângele Tău!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 12

Numai Domnul știe toate minunile tale,

pentru că multe au fost ascunse sub peceți și zale.

Iar cele care au ieșit din tăcere

au fost pentru întărire și nădejde în Înviere.

Acum, când necuratul își întețește mânia,

strigă alături de noi: „Aliluia!”

 

Icosul 12

Binecuvântează, Părinte Arsenie,
să-ți cântăm cu smerenie:

Bucură-te, Sfântul Ardealului,
că ai învins oastea dușmanului!

Bucură-te, călugăr de lacrimi și fier,
că te-ai înălțat la al cerului Cer!

Bucură-te, Părinte minunat,
că pentru neamul tău ai lucrat!

Bucură-te, Pictor de Cuvinte Duhovnicești,
că pe Cel Fără de sfârșit Îl mărești!

Bucură-te, că Domnul Hristos
ni te-a dat spre al nostru folos!

Bucură-te, al Domnului Uns,
al României Rege Ascuns!

Bucură-te, pisc de sfințenie,
mare făcător de minuni, Arsenie!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 13

Sfânt minunat, nu lua aminte

la ale noastre sărace cuvinte…

Nu te uita cât suntem de goi,

ci pune toată rugăciunea ta pentru noi!

Ca să ne-mbrăcăm și noi

în lumini de zăpadă

și să-I aducem Domnului

ceruta roadă!

(Condacul 13 se spune de trei ori.
Apoi se spun iar Condacul 1 și Icosul 12 și se încheie cu una dintre rugăciunile care urmează sau cu Troparul de la început.)

 

Rugăciunea de dimineață
a Părintelui

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că, iată, mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, și așa risipim în deșertaciuni zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care Te ținem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos, neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât Ești de aproape de sufletele noastre și cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin Viața Ta, Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție. Amin.

Rugăciune atribuită Părintelui

Preot monah Arsenie, trimite-mi duhul tău paznic şi dă-mi sănătate şi linişte. Depărtează de la casa mea necazurile şi suferinţele, că ai Duh Sfînt.

Rugăciunea imnografului

Părinte Preaputernice, Sfinte Arsenie Boca,

tu ne-ai spus din vremea vieţii, cînd aveai atâtea daruri şi ai făcut atâtea minuni, că mai mare va fi puterea ta după moarte.

Ajută-ne cu puterea dată ţie de Dumnezeu! Fii alături de noi în tot locul şi în tot ceasul!

Cum, pentru curăția ta, Dumnezeu a uscat mîna celui care te-a lovit în Puşcăria Braşov, aşa fă să se usuce gândurile rele și legăturile necurate pe care le trimit cei vânduți satanei și cei ticăloșiți asupra noastră. Usucă-le răutatea și întoarce-i în drumul cel bun. Iar dacă prind rădăcină de voie în rău și se fac slujitori ai satanei, usucă-le minţile!

Nu-i lăsa pe necredincioşi să-şi râdă de noi, ci arată-le puterea ta întreagă şi trage-i la Lumină!

Nu lăsa masonii, securiştii, poliţiştii şi oamenii statului să ne distrugă viaţa şi liniştea ei!

Nu lăsa să ni se destrame căsniciile! Alungă orice gând desfrânat din minţile, inimile şi trupurile noastre şi orice ispită din preajma noastră! Luminează mințile celor care se ating de soţiile şi de soţii noştri şi disturg căsnicii cu copii, batjocorindu-ne! Roa­gă-te pentru copiii noştri, ca să trăiască în familii întregi.

Şi nu lăsa gurile rele să ne strice casele, Părinte! Celor care umblă cu vorbe să ne dezbine căsniciile, dă-le să se gândească la ce au făcut, şi arde-le nevoile minţii cu Duh Sfînt, ca să se căiască pentru stricăciunea lor și să se întoarcă la Lumină!

Alungă orice stricător de minte din preajma copiilor noştri şi alungă orice necurăţie şi orice urmă de boală din minţile, sufletele şi trupurile lor!

Opreşte-ne de la avort pe noi şi rudeniile noastre, pe toți românii şi pe tot poporul ortodox!
Întărește-ne pe noi și pe copiii noștri și pe toți cei dragi nouă ca să nu primim pecetluirea cu cip-ul satanei în mână sau în frunte și să nu primim nici măcar actele cu cip! Întărește-ne în vremurile cumplite ale sfârșitului și fă să avem ce mânca și să nu ne pierdem Credința!

Fii cu noi, cei care ţi-am citit această rugăciune, şi cu copiii noştri în fiecare clipită şi apără-ne de orice urmă de rău! Ai milă de toţi cei care au zis măcar o dată această rugăciune, nu îi lăsa să facă vreun rău aproapelui lor, nici să cadă în vreun păcat de moarte, curăţeşte-le minţile, inimile şi vieţile şi ajută-ne pe noi toţi, şi pe robul lui Dumnezeu care a scris acestea, în toate zilele noastre, până la moarte!

Şi atunci când vom trece din această viață, vino după noi şi scoate-ne de oriunde am cădea! Amin.

Părinte Arsenie

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Să ne iei pofta strânsului,
să ne dai harul plânsului,
să dai foc nopții patimilor,
ca să luăm calea lacrimilor.

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Să vedem cele rele din noi,
să găsim al Iubirii trifoi,
să dăm loc Nemuririi din toate
ca să-ndrepte ale noastre netoate.

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Să ne strângi în a ta rugăciune,
să ne-aprinzi al Iubirii tăciune,
să ne treci pe noi vămile toate
de aici și din moarte.

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Autor: Fratele Începător Marius (Ianuș)

Cărțile editurii Garofina pot fi cumpărate de pe internet: http://librariasophia.ro/editura-Garofina-se-519.html

 

Comentarii

 • Marius Ianuş  On 20 august 2010 at 12:34

  Atîta vreme făceam lucruri puţin importante şi aveam de toate. Calculator, imprimantă, timp. Acum nu ştiu cum s-o scot la capăt cu acest acatist, foarte important, pentru că n-am de niciunele. Ba, încă mai rău decît statutul de semivagabond, de al doilea Niuc Monciu-Sudinski… nici măcar nu pot vorbi cu fetiţa mea. Doamne, ai milă de mine. Dă-mi un strop de linişte şi lumină, măcar pînă termin acest acatist.

  • Dan Antonovici  On 5 octombrie 2010 at 17:46

   Frate Marius,

   Am lecturat acatistul pe care va straduiti sa-l duceti la bun sfarsit pentru evlavia pe care o aveti fata de Parintele Arsenie Boca. Este un lucru deosebit de mare si de greu. Daca Parintelui Arsenie ii place ceea ce faceti o sa va ajute sa-l finalizati. Stiu ca aveti ispite, multe. Si Sfantul Vasile cel Mare cand a scris moliftele il necajeau vrajmasii nevazuti.
   Vreau sa va intreb: l-ati intrebat prin rugaciune pe Parintele Arsenie daca va binecuvinteaza dorinta si l-ati rugat sa va ajute s-o puteti materializa? Nu ma indoiesc ca nu ati facut-o si sunt sigur ca tineti post si va rugati in tot timpul acesta cat se compune acatistul. Este foarte important acest lucru. Daca aveti o confirmare in acest sens Dumnezeu va lumineaza iar piedicile se risipesc.
   Aveti grija ca textul sa nu contina expresii pur lumesti si dure, care nu vor suna bine mai ales ierarhilor si preotilor. Puteti spune acelasi lucru cu mult succes imbracat intr-o muzicalitate a limbajului bisericesc.
   Cautati parerea mai multor preoti, bineinteles care au evlavie si ravna la Parintele Arsenie Boca, dar care au si cunostinte de teologie si de liturgica si sunt autoritate in materie. luati cat mai multi preoti si ierahi pe care sa se sprijine lucrarea dvs. Sa fiti sigur ca prin ei se coboara si harul lucrator care sa intareasca ceea ce scrieti. Acatistul este o rugaciune, face parte din liturgica cu bazele in dogmatica.
   Inlocuiti anumite cuvinte care suna a limba de lemn cu altele care exprima tot atat de bine ideea pe care vreti s-o exprimati.Preotii si macar un ierarh (daca ati avea girul lui ce bine ar fi) va pot da sugestii care sa fereasca aceasta sfanta rugaciune de suspiciuni si controverse. Cred ca v-ati dat seama ca atunci cand cineva vine cu ceva nou pe domeniul bisericii se priveste cu reticenta, banuiala si respingere de preoti si ierarhi. Sunt mai multi cei care critica si condamna in termeni duri decat cei care sa ajute la savarsirea unei lucrari care poate sa zideasca. Este regretabila aceasta atitudine in biserica noastra. Insa imi dau seama ca dvs stiti aceste lucruri si chiar va confruntati cate/o data cu ele dar nu va afecteaza prea mult rautatea din jur pentru ca aveti ceva mai de pret de facut. Aveti barbatia si curajul. Este bine si mantuitor acest lucru. Insa aveti dorinta ca ceea ce faceti pentru Parintele Arsenie si pentru credinciosii care-l iubim pe parintele , sa faceti bine si ceea ce faceti sa nu conteste nimeni.
   Nu va grabiti sa finalizati si sa dati publicitatii pana ce nu treceti prin „foc” tot ce scrieti si cand o sa vi se confirme ca este bine, atunci dati-ne de stire sa va sprijinim la tiparire.
   Va iubesc pentru ceea ce faceti si ma rog Bunului Dumnezeu sa va ajute si Parintele Arsenie cu viata de sfant sa va fie alaturi. Daca si eu pacatosul va pot ajuta cu ceva cu mare dragoste va stau la dispozitie.

   • Marius Ianuş  On 6 octombrie 2010 at 11:24

    Multumesc Frate Dan Antonovici. Voi urma multe din sfaturile pe care mi le-ati dat.

   • dgl  On 27 septembrie 2012 at 13:42

    Draga Marius,
    Dupa cum vad comentariul are doi ani, dar o sa imi dau parerea.
    Toate sunt de Dumnezeu, nu dispera si mai incolo ai sa vezi ca toate ni le trimite Dumnezeu ca sa ne invete ceva sau sa ne apere de ceva. Roagate si nu-ti pierde credinta caci vei vedea lumina curand.Iti spune o peroana care a umblat prin intuneric mult timp.Doamne ajuta si cerul sa te ocroteasca. Cauta inauntrul tau si vorbeste cu Dumnezeu cum iti iese tie din inima.
    Iar ca sa ai liniste trebuie intai sa faci pace cu tine, cauta inautrul tau si vezi tot ce ai acolo ……….
    Doamne ajuta.

 • Claudiu  On 12 septembrie 2010 at 17:18

  Dumnezeu sa te intareasca!!!

 • Nechita Natalia  On 29 septembrie 2010 at 10:04

  Astazi, cand se implinesc 100 de ani de la nasterea SF Parinte Arsenie Boca,ma rog sa ne ocroteasca in tot locul si tot timpul ,si sa se roge B UNULUI DUMNEZEU PENTRU MANTUIREA SUFLETELOR NOASTRE!

 • andreea lolitzik  On 9 octombrie 2010 at 11:49

  De curand am auzit despre PREAMINUNATUL PARINTE ARSENIE BOCA,;cred cu tarie in tot ceea ce se scrie despre dansul,si in totte minunile facute de acesta!Ajuta-ma te rog si pe mine pacatoasa,da-mi o mica mangaiere si alinare…Tu imi stii durerea,sti cat de chinuit imi este sufletul…fi te rog alaturi de mine! ajuta-i pe toti oamenii iar pe cei necredinciosi,aproprie-i de credinta si de BUNUL DUMNEZEU!AMIN

 • olimpia  On 20 iulie 2011 at 6:35

  am fost la mormantul parintelui arsenie boca si o mare liniste m-a cuprins , doamne ajuta-ne ca tu cunosi durerea si suferinta noastra ajuta-ne sa ramanem uniti sa ne iubim la fel de mult ca acum 15 ani cand ne-am casatorit si dane sanatate sa trecem cu bine peste toate greutatile si toata suferinta noastra sa putem sa ne platim toate datoriile, sa ne crestem fetita in liniste si doamne ajut-o sa ajunga acolo unde-si doreste , daca trebuie sa o luam de la capat ajutane sa ramanem impreuna in orice colt al lumi ar fi sa mergem impreuna si sa luptam pt toate datoriile noastre , multumesc doamne.

 • Cristi  On 9 octombrie 2011 at 12:24

  Foarte frumoasa Rugaciunea De ce sa nu fie citita mie imi place

 • Larisa  On 23 decembrie 2011 at 12:13

  ”Usucă-le gândurile şi, dacă prind rădăcină de voie în rău, usucă-le minţile.” „usuca-le mintile”. Mana celui ce l-a lovit a fost uscata la propriu. Nu avem dreptul sa cerem sa ia viata cuiva!!! Daca-i cerem sa le usuce gandurile este bine dar daca-i cerem sa le usuce mintile asa cum s-a uscat mana celui ce l-a lovit e ca si cum ii cerem sa-i omoare. A fost o minune si o pedeapsa pentru cel ce l-a lovit ca i s-a uscat mana dar fara o mana poti trai dar cu un creier uscat nu. Poate aici nu-i este placut Sfantului Parinte Arsenie Boca de lucrurile nu se leaga. Daca considerati ca am putina dreptate, modifica-ti partea aceea din rugaciune iar de nu va rog sa ma iertati. Am doar 25 de ani si nu sunt vreo inteleapta si poate am inteles gresit dar comparatia „asa cum s-a uscat mana ,usuca-le mintile” este la propriu pt ca acea mana chiar s-a uscat si a cazut. Va multumesc si va doresc sarbatori Fericite si pline de binecuvantarea Lui Dumnezeu, a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Parintelui Arsenie Boca cu toti Sfintii dinprejur!!!

  • Marius Ianuş  On 29 decembrie 2011 at 9:05

   Dar sa stii ca si eu ma gandeam zilele trecute ca aceasta rugaciune nu e decat in parte in duhul Parintelui, asa ca vorbele tale nu sunt fara rost, dimpotriva. Dar e, totusi, o rugaciune a mea, asa ca o voi pastra cum e. Acatistul pe care il incepusem era intru totul in duhul Parintelui. Dar, cum niciun ierarh nu imi comanda sa il fac, nu am cum sa-l termin…

 • Larisa  On 23 decembrie 2011 at 12:52

  Si inca ceva…aceasta rugaciune este foarte legata de viata pamanteasca si nu mai are legatura cu cea spirituala. In rugaciunea aceasta se cere ajutor pt a avea o viata linistita, Parintele Arsenie Boca cerea ajutor pentru a avea o eternitate langa Dumnezeu!!! Noi trebuie sa ne rugam pentru ce va fi dupa viata aceasta nu pentru viata pamanteana. Pentru a avea liniste in viata aceasta trebuie sa cerem iertare si puterea de a nu mai cadea in ispite. Dumnezeu ne stie nevoile fiecaruia din noi nu e nevoie sa le cerem la propriu. Daca ne iarta Dumnezeu ne va si ajuta pentru ca stam cu fata spre El si ne vede. Trebuie facuta o rugaciune adresata partii spirituale, adresata a ceea ce este dincolo de noi.

 • Larisa  On 23 decembrie 2011 at 13:09

  Apreciez din suflet ceea ce faceti si daca considerati ca va pot fi de folos cu orice, va stau la dispozitie. Eu stiu ca Parintele Arsenie Boca se ruga mereu pt lepadarea de sine si pentru noi toti sa avem mintile luminate sa reusim acelasi lucru. Sa lasam nevoile pamantesti si fizice si sa hranim nevoile sufletului pt ca viata aceasta pamanteasca e o fractiune de secunda din eternitate. Sa facem o rugaciune prin care sa cerem ajutor in a ne lepada de sine si de pacate, noi si toti cei dragi noua si toata omenirea. Va multumesc pentru ca existati si aveti acest site unde se pot dezbate cele mai importante informatii pentru a ni se deschide ochii tuturor. Recomand din toata inima sa intrati pe „fundatia parintelui Arsenie Boca” si acolo gasiti un dvd ” Parintele Arsenie Boca – omul Lui Dumnezeu”, este fantastic si costa doar 10 lei. Tot ce pot sa va doresc este puterea de a va mantui si de a ne mantui cu totii. Sa aveti un Craciun binecuvantat!!!

 • Marius Ianuş  On 28 decembrie 2011 at 9:12

  Dragă Larisa, în principiu tu ai dreptate, dar tu nu ai fost atentă la condiționarea din acea cerere: „dacă prind rădăcină de voie în rău”. „Usucă-le gândurile şi, dacă prind rădăcină de voie în rău, usucă-le minţile.” Cine oare „prinde radacina de voie in rau”? Oare nu cei dati diavolului? Aici iubirea aproapelui se termina. Diavolii nu sunt semenii nostri. Sunt si niste psalmi mai duri cu astfel de rugaminti catre Domnul, impotriva diavolilor. Nu voi modifica textul. Sper sa intelegi.

 • o piatra  On 29 decembrie 2011 at 21:08

  (comentariu nacajit la ceea ce ai scris tu mai devreme, Marius):

  oamenii nu sint diavoli-
  chiar de-ar fi bintuiti de o mie de draci

  – partea asta imi suna si mie mai curind a blestem-
  si, chiar daca te referi si te sprijini pe anumiti psalmi,
  sa nu uitam ca toti au fost acoperiti apoi de iubirea lui Iisus.

  sa ne iubim dusmanii-
  aici e aici…

  (mie mi-e mila de oamenii cu mainile uscate,
  oricum ar fi fost ei de-au ajuns asa…
  – sincer: tie nu?)

  ajuta-i Doamne, pe toti, sa invete ce-i cainta-
  eu asa cred ca m-as ruga-

  iubirea aproapelui nu se termina nicaieri, niciunde.
  ca nici a Domnului nu are sfirsit.

  ti-o spune una care nu stie sa se iubeasca deloc-
  mai bine zis
  nu iese din impasul urii de sine-
  dar asta e cu totul alta poveste.

 • Laura Elena Stroia  On 10 ianuarie 2012 at 10:59

  Doamne ajuta frate Marius!
  Am vazut mai sus, ca ai scris un acatist pentru Parintele Arsenie Boca. Foarte Bine!
  Si eu mi-am dorit sa scriu unul, tot pentru Cuviosul, dar nu am gasit niciunde regula alcatuiri unui acatist.
  Daca iti las o adresa de email, poti sa mi-o trimiti si mie daca te rog?
  Sau poti sa o postezi aici?
  Multumesc si Dumnezeu sa te-ntareasca, sa treci peste toate ispitele.

 • Elena  On 13 ianuarie 2012 at 14:19

  Dragiii mei nu incetati sa va rugati la Sfintul Monah Arsenie Pt ca este facator de minuni.sora m-ia Irina este foarte bolnava doctori iau spus ca trebe sa facă transplant de Ficat si de atunci merge in pelerinaj pe la toate Manastirile si a fost si la Manastir-ea unde Sfintul Monah Arsenie a predicat cuvintul Domnului Nostru Isus Hristos Si Dumnezeul nostru.de cind a ajuns la mormintul Presfintitului Monah Arsenie sa rugat intruna la el cu încredere,si acum sora mea se simte din nou bine si doctori iau spus Doamna nustiu ce faceți Pt ca aratati din ce un ce tot mai bine.dumnezeu sa ne ocroteasca pe toți si sa ne ducă pe calea dreptati care duce la mintuire. Prea Sfinte Monah Arsenie Boca da Sanatate tutur celor ce suferă de boli grele mingaiene sufletele si ne scoate la Lumina din intunericul care trăim.Dumnezeu sa ne fereasca de rău Amin

 • dan  On 26 februarie 2012 at 19:00

  Chiar daca a trecut ceva vreme, de cand am facut primul comentariu pe aceasta pagina, pe care l-ai apreciat, de care ai tinut cont, ai urmat un sfat sau doua,si apoi mai multe pe altele, si chiar unele observatii, poate intr-un stil mai dur-incapatanat, aceasta pentru a ma adapta la stilul tau.
  Cu toate acestea sa stii draga Marius ca, nu te-am scos de la inima mea si sper sa nu ma fi scos de tot si tu din inima ta. Stiu ca ai o luminta acolo intr-un ungher al sufletului, pe care timid o mai scoti din cand in cand la vedere, dar pentru care nu ai facut prea multe exercitii de a o pune in valoare din cauza unei alte laturi pe care ai cultivat-o si care nu te multumeste chiar daca iti da stisfactii pe moment.
  Ma rog pentru tine, asa cum te rogi si tu pentru altii.
  Observatia mea de acum, nu este nici acida si nici de critica, ci imi da prilejul de a te felicta lejer. Vreau sa spun ca acest stil de abordare este placut si ca drept dovada, ai cei mai multi participanti la discutii decat pe alte articole si abordari. Sa stii, ca de mizerie, oameni rai si rautate si diavol, ne-am saturat, este plin peste tot, dupa cum bine observi si scrii, ceea ce, ne ucide, ne oboseste, ne infioara si ne nelinisteste. Rugaciunea si discutiile despre credinta ne zidesc, ne linistesc, ne autentifica si ne pune in echilibru cu noi insine si cu existenta noastra pe pamant.
  Sa ne rugam Parintelui Arsenie Boca, sa ne fie un bun mijlocitor si fierbinte rugator lui Dumnezeu pentru noi. Amin

 • HETEA CAMELIA  On 28 februarie 2012 at 13:25

  De cand am aflat de parintele nostru drag si Sfant Arsenie Boca in fiecare zi ma rog la el citesc acatistu,l paraclisul si de asemenea rugaciuni catre sfantul parinte.Multumesc din suflet pentru taoate dorintele care mi le-a ndeplinit !DOAMNE AJUTA!
  Ruga-ti-va cu toata increderea si din tot sufletul si nu ramaneti neajutati!

 • Frinculescu Maria  On 17 aprilie 2012 at 0:50

  frinculescumaria@yahoo.com
  ajutati-ma si pe mine sa intru in posesia rugaciunilor facatoare de minuni a lui parintele Arsenie Boca.Locuim in Canada si ne dorim si noi din tot sufletul sa ne luam o mica casutaPromit solemn cind voi veni in tara poate la anul sa ajung la mormintul lui si sa ii multumesc.Noi suntem pensionari iar fiul nostru nu se califica la banca,eu lucrez si eu dar as vrea o minune de la bunul d-zeu.Va multumesc
  M.Frinculescu

 • Marius Ianuş  On 18 aprilie 2012 at 15:41

  O doamnă mi-a cerut să îi dau partea de acatist pe care am scos-o din această pagină. I-am răspuns ei, le răspund şi altora:

  Nu vă pot recomanda Acatistul Părintelui Arsenie Boca, pentru că este necanonic.
  Am vrut sa fac eu însumi un acatist, dar mi s-a spus ca nu e potrivit cu rânduiala Bisericii şi m-am oprit.
  Vă sfatuiesc următoarele: dacă aveţi probleme lumeşti, citiţi vreme de 40 de zile Acatistul Sfântului Nicolae, în fiecare seara, înainte de culcare, iar la sfârşit spuneţi, de şapte ori (pentru că Părintele Arsenie ne-a cerut să insistăm când îl chemăm) o scurtă rugăciune către Părintele Arsenie:
  „Parinte monah Arsenie, ajută-ne să (………..)!”
  De ce vă spun asta? Sfântul Nicolae, cum ştie toata lumea, e canonizat. În plus, Sfântul Nicolae e specializat în ajutorarea săracilor, în măritarea fetelor şi în găsirea unui loc de muncă (cele mai frecvente probleme ale oamenilor). El a fost ales Episcop pentru ca porţile Bisericii s-au deschis singure în faţa lui atunci când lumea din Mira
  Lichiei îşi căuta un Episcop. Văzând această minune, oamenii i-au dat lui funcţia. Al treilea argument: Sfântul Nicolae şi Sfântul Părinte Arsenie Boca au o bună relaţie, de vreme ce Biserica Drăganescu, la pictura căreia a lucrat Părintele Arsenie mai bine de zece ani, e închinată Sfântului Nicolae.
  Găsiţi Acatistul Sfântului Nicolae aici: legătură.
  Acatistul trebuie citit în genunchi, cu faţa către Răsărit, având în faţă o candelă sau o lumânare aprinsă. Dacă nu reuşiţi într-o seară să îl spuneţi, săriţi respectiva seară la
  numărătoare, dar e bine sa nu uitaţi de acatist de două ori la rând.
  După ce l-aţi spus de patruzeci de ori, asteptaţi să vedeţi cum vă vor ajuta Sfântul Nicolae şi Părintele Arsenie. Dacă vă este de folos, ajutorul va veni negreşit.
  Dacă aveţi nu probleme lumeşti, ci probleme duhovniceşti, vă sfătuiesc să citiţi timp de patruzeci de zile, în fiecare seară, Acatistul Sfântului Serafim din Sarov, iar la sfârşitul acatistului să spuneţi de şapte ori o rugăciune scurtă (că Părintelui nu îi plăcea vorba lungă) pentru Părintele Arsenie.
  Aflat la Muntele Athos şi căutându-şi un bun duhovnic, Părintele Arsenie a fost dus de Maica Domnului pe o creastă stâncoasă şi încredinţat Sfântului Serafim din Sarov, care îşi trăise viaţa lumească cu două sute de ani înainte, în Rusia! Sfântul Serafim din Sarov e specializat în probleme duhovniceşti şi în rugăciunea neîncetată.
  Să vă ajute Dumnezeu să treceţi peste toate necazurile dumneavoastră!
  Doamne ajută!

  • ioana  On 21 aprilie 2012 at 20:24

   Multumiri din inima..

   – cu slabele mele puteri, am sa incep aceste rugaciuni, asa cum ai spus.
   – alta cale nu-i.

   Doamne-ajuta!

 • marina  On 19 aprilie 2012 at 7:11

  se poate citii paraclisul PArintelui Arsenie Boca ……eu personal am intrebat duhovnicul meu, care la fel ca pe restul sfintilor , il cinsteste cu mare evlavie pe parintele Arsenie….e doar o parere, sau o fapta personala…intrebati duhovnicii
  Doamne ajuta

 • CARMEN MANOLACHE  On 19 aprilie 2012 at 12:14

  buna ziua.Sint intr o stare sufleteasca de nedescris nu as dori nici la dusmanii mei sa treaca prin ce trec eu.Dar nu vreau sa plictisesc pe nimeni,cine poate sa l indrume pe sotul meu undeva la un preot de talia preotului Arsenie sa i se spuna daca i s a facut farmece inainte cu multi ani,pentru ca sotul meu a trait cu o femeie aproape zece ani.multumesc.CRINA

 • corina  On 18 iunie 2012 at 7:12

  Corina se roaga la Sfantul Artenie pentru a obtine un loc de munca.
  Doamne ajuta.

 • Albu Ligia  On 12 iulie 2012 at 10:49

  Pana cand va fi canonizat, trebuie sa ne rugam, asa cum a spus Sfantul Parinte, inainte de a se duce, spunandu-i oful, cu lacrimi si cu smerenie, dupa o prealabila spovedanie la preotul nostru duhovnic, ferindu-ne de tot ce-nseamna razbunare, gand rau, avand inaintea ochilor mintii privirea patrunzatoare a Parintelui… El ne e mereu aproape. Doamne ajuta.

 • RODICA STEFANIA STAN  On 15 iulie 2012 at 18:27

  DOAMNE AJUTA .
  FRUMOASA RUGACIUNE FRATE MARIUS .

  MIE MI S/A STRICAT CASNICIA , PRIN INTRIGI , BARFA ,MI/AU BATJOCORIT VIATZA MEA SHI A CELOR TREI COPIII AI MEI .
  LE/AU LUAT COPILARIA SHI TINERETZEA , VISELE, DE ADOLESCENTZI A CELOR TREI COPIII AI MEI .
  M/AU LASAT DIN 1 .04 1987, PANA IN 1998 , FARA SERVICIU , PTR. CA AM FOST ANCHETATA DE SECURITATE , ASHA PE NEDREPT , DIN URA , INVIDIE , CA SA/MI FACA RAU , UNELE COLEGE , COLEGI , VECINI / VECINE …RUDE DE/A SOTZULUI
  PTR. C A ERAM SOTZIE DE NAVIGATOR ….
  MI S/A SPUS DIVORTZEAZA , SHI VEI AVEA SHI SEVICIUL INAPOI , SHI APARTAMENT CU 3 SAU 4 CAMERE , SHI DE TOATE .
  DE CE AU CASHUNAT PE MENE …. NUMAI EU AVEAM SOTZ NAVIGATOR……..
  ORI PTR. CA EU ERAM PREA CORECTA , SERIOASA SHI CINSTITA .,SHI FF CREDINCIOASA , DIN FAMILIE DE INTELECTUALI ….,CU MAMA FF SERIOASA SHI FF BUNA SALARIATA , VADUVA DE FF TANARA ,
  SHI NU ERAM O FEMEIE

  DEPRAVATA ……..

  MULTA SANATATE .
  RODICA/STEFANIA

 • ARISTITA  On 9 august 2012 at 6:36

  MA ROG SFINTULUI ARSENIE BOCA sa-mi dea si mie o mica ocupatie dupa puterile mele,sa-mi pot ajuta copiii cit de putin si sa ajut si pe cel nevoias.Asculta-mi sfinte Arsenie rugaciunea mea.AMIN.

 • Scurtu Sorin Izvoraş  On 13 august 2012 at 17:37

  Oare nu Iisus a avut grijă ca noi să nu confundăm PĂRINŢII între ei?!
  Părinţii biologici, adoptivi sau duhovniceşti sunt una iar PĂRINTELE nostru este UNUL.
  De ce mai există expresi „Facă-se voia Ta” , cînd noi cerem în neştire alte şi alte lucruri ce nu ştim exact dacă ne sunt de trebuinţă?!
  Oare nu este adevărat că DUMNEZEU ştie toate cerinţele noastre bune şi LE îndeplineşte întocmai şi la timp?!
  Are DOMNIA SA nevoie de cererile noastre pentru a ŞTI cu adevărat de ce avem nevoie pentru a ne mântui?!
  Noi cerem continuu iar DOMNIA SA, mărinimos , ne dă, însă acel ceva nu ni se cuvine, şi mai mult strică , iar pe de altă parte, prin compensaţie, ceva dispare de la noi , ajungând la altcineva ce a cerut acel lucru.
  Cerinţele noastre sunt în funcţie de TOT, de toţi ceilalţi, fiind cunoscute numai de DUMNEZEU cu adevărat.
  Hai să-L lăsăm pe DOMNIA SA să hotărască fiecăruia darul pentru fiecare etapă a vieţii, fără a ne mai exprima dorinţele deşarte, fără de viitor bun.
  Cu respect pentru legile cereşti şi pământeşti
  Scurtu

  • Marius Ianuş  On 14 august 2012 at 6:42

   Eu cred, draga Scurtu, ca Dumnezeu asteapta totusi de la noi si sa ne limpezim mintea si sa ii cerem lucruri placute lui.
   Iti amintesti cum il intreaba Domnul Hristos pe un orb „Ce vrei sa-ti fac?”. Acela raspunde „Sa vad, Doamne”.
   Sigur ca Domnul Hristos stia foarte bine ce era cu acel om, dar, la nivel acesta, uman, e nevoie si de un pic de comunicare, nu crezi?

 • Scurtu Sorin Izvoraş  On 14 august 2012 at 18:36

  Atâta timp cât comandamentul este „Facă-se voia Ta”, nu văd ce interpretare ,alta decât cuvintele, în toată puterea lor , se mai poate da.
  „ Nici măcar un fir de păr nu se poate mişca, fără voia SA”.
  Aşa cum am mai spus , pentru ca dorinţele noastre să fie luate în seamă , rugăciunile trebuie să fie fierbinţi şi din suflet, însă ce te faci dacă la urechea „aceea”, este ispita, care te încearcă, în ciuda „poruncii” de a-L lăsa pe DOMNIA SA să hotărască, să te facă să crezi că eşti mai „deştept” şi mai „informat decât EL.
  Limpezirea minţii ne este dată strict de citirea Bibliei , respectarea legilor înscrise acolo şi cunoaşterea şi respectarea legilor pământeşti, care înseamnă RESPECTAREA ÎNTOCMAI A LUI DUMNEZEU , care este TOTUL.
  Să cerem lucruri plăcute LUI?!- ce alt lucru mai plăcut auzului DOMNIEI SALE este altul decât acela de a-I respecta întocmai însăşi existenţa?!
  Preştiinţa, a-tot-cunoşterea, IUBIREA şi bunătatea faţă de noi , ar trebui să ne oprească de la a-I pune la îndoială cea mai mică acţiune sau hotărâre.
  De unde avem noi mai multe informaţii asupra propriilor nevoi, încât să „credem” aşa de mult numai în noi înşine, hotărând paşii de urmat?!
  Numai aceste câteva aspecte şi ar trebui să ne oprească de la toate gândurile şi acţiunile „egocentriste”.
  Comunicarea dintre om şi DIVINITATE se face continuu.
  „Pihologii” o numesc intuiţie, recunoscând puterea acesteia de a anticipa evenimentele, însă ne găsind nici o explicaţie asupra mecanismului intim de acţiune.
  De jur împrejurul nostru sunt semne ce trebuie „citite” în cheia potrivită pentru a le înţelege şi urma.
  Noi în schimb, „ascultăm” tot ceea ce a lăsat necuratul în urma sa, minciuna, ce astăzi însă nu mai are puterea acaparatoare de altă dată. Vorbe „ de duh” pline de îndemnuri negative, expresii jignitoare doar prin prezenţă, „Fumuri” la propriu şi la figurat etc.
  Ajunge!
  Am pornit pe drumul revenirii la EDEN, să nu ne mai oprim în faţa fiecărui neavenit ce crede că le ştie el pe toate – dacă şi eu mă număr printre aceia , vă rog să spuneţi cu convingere şi „glas puternic”.
  Când Iisus a întrebat „Ce vrei să-ţi fac?!”, iar acela a răspuns „Să văd, DOAMNE.”, răspunsul lui a fost luat drept recunoaştere a FIULUI LUI DUMNEZEU , a PUTERII LUI şi a credinţei sale nestrămutate în EL, în faţa tuturor celorlalţi şi respectiv a noastră!
  Răspunsul a fost perfect , deoarece „orbul” de fapt ŞTIA , prin simţuri numai de el stăpânite, cu cine vorbea , iar văzul lui era numai pentru a-L vedea pe MÂNTUITOR şi a da mărturie mai departe, văzul interior ante pronunţându – se.
  Cu stimă şi respect
  Scurtu

 • Violeta  On 25 august 2012 at 19:03

  Ma rog Parintelui Arsenie, ca sa-mi ajute fiul de 17 ani sa reuseasca la examenele ce-l asteapta luni . 27 si marti 28 august , si sa-l ocroteasca de orice ispite.Cer iertare pentru toate pacatele facute cu stiinta sau fara stiinta, atat eu cat si fiul meu. Multumim pentru tot ce am primit in viata. M-am chinuit singura de l-am crescut si l-am ocrotit , Am divortat pe cand era mic. Mi-a fost foarte greu sa izbandesc in multe situatii, dar am reusit. Nu o singura data m-am rugat Parintelui Arsenie sa mi-l ocroteasca si sa-l indrepte, si am fost ajutata. Sper din tot sufletul ca si de data aceasta sa -mi auda ruga mea si sa ne ajute. Va rog spuneti si voi o mica rugaciune pentru noi, Violeta si Dragos.

 • Scurtu Sorin Izvoraş  On 2 septembrie 2012 at 19:25

  Mă rog LUI DUMNEZEU ca fiul dvs., să aibă parte de tot ceea ce îi hărăzeşte DUMNEZEU, pentru ca la sfârşit, acest actual copil să poate spune că a făcut voia DOMNULUI.
  Nu mai cereţi ceea ce nu ştiţi că ar putea să-i facă bine, acceptând doar ceea ce recomandă „ceilalţi”. De ce să ia examenele, dacă drumul său este altul. De ce să-şi încarce mintea cu prea multe inutilităţi, când îi lipsesc tocmai învăţăturile ce-l pot îndruma pe drumul cel bun.
  A citit oare BIBLIA, pe care toţi ar trebui să o citim, cât mai repede?! Acolo este învăţătura ce-i va călăuzi paşii în viaţă!
  Prea adesea vrem ca urmaşii noştri să realizeze ceea ce noi nu am realizat în viaţă, ne ţinânând cont că fiecare are un „talant”- talent dăruit de DUMNEZEU la naştere, dar pe care noi nu prea vrem să-l recunoaştem la copiii noştri. Nu, el trebuie să se facă doctor,inginer,avocat şi iată că lista a luat sfârşit – numai ăştia CÂŞTIGĂ bine, supremul argument.
  Ce contează că acel copil este talentat la poezie, matematică, muzică, fizică, desen etc. etc.. NU- el TREBUIE NEAPĂRAT să se facă altceva decât ceea ce ar face cel mai bine.
  Ne mai rugăm să ne îndrepte copiii de la calea greşită ce au luat-o la un moment dat. Oare nu tocmai pentru asta au pornit pe o cale ce noi o considerăm greşită, şi poate că este, însă este posibil să ni se datoreze tocmai nouă, cei ce am „presat” copilul către propriile dorinţe de „ajungere”la prosperitate strict materială?!
  Deci, „Facă-se voia TA” este o „poruncă” mai mult decât clară, pe care dacă o respectăm, ne respectă şi ea, iar dacă la sfârşit Î-I mulţumim lui DUMNEZEU pentru ceea ce am primit, chiar dacă nu este chiar „după voia noastră”, cu atât mai bine
  Cu sincere urări de numai bine
  Un om

 • Violeta  On 13 septembrie 2012 at 11:37

  Multumesc pentru cuvintele adresate, precum si pentru gandurile bune pe care le-ati transmis. Vreau sa va spun ca a trecut cu bine peste examenele pe care le-a sustinut, acum trece in clasa a XII, si, asa cum ma sfatuiti si dvs, acum am dorinta si speranta ca sa se îndrepte de la calea greşită pe care a luat-o la un moment dat, si pentru indepartarea de la el a ” prietenilor” care-l influenteaza la lucruri rele.Sper din tot sufletul ca si de data aceasta, Parintelui Arsenie sa -mi auda ruga mea si sa ne ajute.
  Mulţumim lui DUMNEZEU pentru tot ceea ce am primit.
  Doamne-ajuta !

 • Petronela-Loredana Manghiuc  On 14 octombrie 2012 at 19:21

  Am fost indrumata de catre o persoana evlaviosa sa ne rugam Parintelui Arsenie,Sfantului Nectarie si Maicii noastre Paraschiva.Va rog sa ne pomeniti in rugaciune pe mine Petronela-loredana si pe sotul meu Corneliu diagnosticat cu cancer la rinichi!!!Multumes la toti si Domnul sa va binecuvinteze iar parintele Arsenie sa va indrume pasii spre Bine!

 • beiutza  On 15 noiembrie 2012 at 11:18

  Te rog, iubite Parinte Arsenie, tu care sti necazurile inimii mele, izbaveste-ma de acestea, precum voiesti .
  Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, Amin !

 • violeta  On 16 noiembrie 2012 at 12:27

  Sper din tot sufletul ca si de data aceasta, Parintelui Arsenie sa ne auda ruga si sa ne ajute.
  Mulţumim lui DUMNEZEU pentru tot ceea ce primim.
  Doamne-ajuta !

 • mihaela  On 23 noiembrie 2012 at 4:44

  DOMNE ,Te rog ajuta mi sa mi gasesc un loc de munca ,sa mi pot ajuta familia si pe cei nevoiasi.Amin.

 • Eugen  On 27 noiembrie 2012 at 20:07

  „Dacă nu e voie să se facă nici rugăciuni pentru sfinții necanonizați, mă voi conforma…” Iertata sa-mi fie indrazneala!
  Sa nu fim habotnici! Dumnezeu si Sfantul (pentru mine si pentru multi, foarte multi altii!) Arsenie cu siguranta nu se vor supara!
  De-as fi vrajmas cu toata lumea, nu-mi pasa, numai cu Dumnezeu si Sfintii lui sa nu fiu!

 • Camelia  On 2 ianuarie 2013 at 2:58

  Buna ziua,vreau sa ajung si eu la Prislop acolo unde e mormantul Parintelui Arsenie Boca,sa pot atinge Sfanta Cruce si sa ma rog sa ma ierte si sa ma ajute pt sanatatea copiilor mei si chiar daca sunt la peste 7000 km de tara mea draga voi face TOT ce pot ca sa ajung la EL,va multumesc si Doamne ajuta.

 • DRAGU DANIELA  On 23 ianuarie 2013 at 9:26

  Doamne , ajuta-ma si pe mine cu un loc de munca , sunt asistenta medicala si am 2 ani de cand caut si nu gasesc . Nu stiu ce sa mai fac, unde sa mai apelez . Indrumati-ma ce sa fac !

 • PelerinajHateg  On 13 februarie 2013 at 7:21

  Cine doreste sa ajunga la Hateg la Parintele Arsenie Boca, cu masina, plecare din Bucuresti, in fiecare weekend. Contact la adresa de e-mail: pelerinajhateg@gmail.com

 • nicoleta  On 20 februarie 2013 at 11:17

  Prea bunule si milostivule PARINTE ARSENIE BOCA…ajuta-ma si pe mine pacatoasa sa imi gasesc rostul in viata,sa imi gasesc un loc de munca,sa imi gasesc sufletul pereche…doamne ajuta

 • ARISTITA  On 20 februarie 2013 at 11:25

  AMIN.

 • ARISTITA  On 20 februarie 2013 at 11:31

  SFINTE ARSENIE TE ROAGA O MAMA INDURERATA PENTRU FIII SAI.AJUT-O PE FATA MEA ,SA NASCA CU BINE AL DOILEA COPILAS,SA FIE SANATOSI SI CREDINCIOSI MINTUITORULUI IISUS HRISTOS.IAR BAIATULUI MEU INTELEPCIUNE ,POCAINTA,SANATATE TRUPEASCA SI SUFLETEASCA IMPREUNA CU FAMILIA SA.AMIN.ITI MULTUMESC SFINTE PARINTE ARSENIE.

 • ramona  On 4 martie 2013 at 7:43

  Prea bunule si milostivule PARINTE ARSENIE BOCA….te rog ajuta-mi sa trec peste acest impas…te rog ajuta-mi sa imi clarific gandurile, deciziile, viata…te rog ajuta-mi sa imi gasesc adevarata liniste sufleteasca…te rog ajuta-mi sa imi gasesc un loc de munca, sa imi gasesc jumatatea, sa imi gasesc rostul in viata si sa fiu fericita intr-un voia Domnului! Doamne ajuta!

 • Radu dinela  On 8 martie 2013 at 14:25

  Buna ziua! Va voi spune pe scurt povestea mea. In luna sept 2012(28 sept) sotului meu i-a venit ideea sa mergem la la manastirea Prislop (pentru prima data). A insistat f. mult sa mergem si nici el nu-si explica de unde-i venea aceasta dorinta. Desi timpul era f. scurt si aveam program la serviciu si alte activitati planificate, toate s-au aranjat fara nici cel mai mic efort. Stiam cate ceva despre parintele Arsenie dar … nu simteam nimic din ceea ce descriau alte persoane. Intalnirea cu parintele Arsenie si prin el cu Dumnezeu a fost devastatoare. Am plans la mormantul lui cu durere, cu furie, cu bucurie, cu speranta… N-as putea sa explic nimanui ce s-a petrecut in sufletul meu. L-am primit pe Dumnezeu in inima mea in acel moment! Am ratacit toti anii acestia fara sa-L cunosc, sa-L simt, sa-mi doresc prezenta Lui in mijlocul nostru. Acum IL caut pretutindeni si mai ales in mine si incerc sa fiu demna de a-I aduce laude, multumiri, rugaciuni de iertare si de nevointa. Parintele Arsenie a fost cu siguranta trimisul Domnului pe pamant pt a intoarce multe suflete ratacite la credinta. Cand incerc sa povestesc cuiva aceasta experienta sunt privita cu ironie, dar nu-mi pasa pt. ca sunt constienta ca si eu, nu demult, as fi avut aceeasi reactie fata de o relatare asemanatoare.
  .

 • anca  On 10 martie 2013 at 18:00

  Parinte ,Arsenie ,Te rog mult de tot ajuta-ma pe mine si pe sotul meu sa devenim parinti ,ajuta-ma sa imi gasesc un loc de munca in domeniul meu si fa-ma sa nu imi pierd speranta ca vom gasi linistea sufleteasca

 • Constantinescu  On 25 martie 2013 at 17:07

  Parinte Arsenie, Sunt Adrian din buzau, suntem recasatorit de 4 ani si avem si un copil de 3 ani si 3 luni. Sotia mea se afla in Afganistan in razboi. Care este durerea mea in suflet. Acum 4-5 zile am primit un mesaj de la ea ca vrea sa divorteze de mine, intre noi, pina sa plece a fost o dragoste foarte mare, dar intre timp ceva sa schimbat. Eu stiu ca acolo sunt suflete bintuite si milioane de nevinovati care au murit, cred ca este si o tara cu influente foarte dure la adresa celor care traiesc acolo. Ma doaare tare sufletul ca am primit mesajul acesta. Si ea si eu suntem militari. Urmeaza sa plec si eu la vara tot acolo, dar la vara se intoarce sotia mea. Ma rog la dumneata parinte sa ma ajutati cu rugaciunile dumneavoastra sa o aducem pe calea cea bune, sa-si revina si sa se intoarca cu sufletul curat la noi si sa ne iubim asa cum cred eu mai bine si asa cum ne-am iubit mereu. Mai vreau sa zic ca, sotia a spus acum in zilele acestea de cumpana, ca, chiar daca nu pleca tot divorta de mine. Nu am batut-o, nu am curvasarit, nu am cheltui bani, decit impreuna, nu am mintit in fata ei. Noi suntem si colegi de servici, plecam zilnic si venim zilnic impreuna, dar nu stiu ce sa fac sa o aduc pe cale cea buna si sa uite de acesta durere pe care mi-a provocat-o, ca si eu o sa uit. TE ROG SA MA AJUTI. Pe ea o cheama Nicoleta Adina. Vreau sa-si regaseasca linistea sufleteasca alaturi de familie si de mine. Nu vreau sa divorteze. Parinte ma doare tare sufletul. Ma rog in fiecare seara si aprind si luminari. AJUTA-MA PARINTE, AJUTAMA CIT SI PE EA SA NU MAI AIBA GINDURI MESCHINE SI DE DESPARTIRE. AMIN. MA ROG MEREU SI AM SA MA ROG LA TINE DOAMNE. CU DRAG ADRIAN. Cu mult drag.

  • RODICA-STEFANIA  On 4 septembrie 2013 at 18:48

   DRAGA ADRIAN,
   ROAGA-TE LA SF SIMON ZILOTUL CARE OCROTESHTE CASNICIILE CARE SE DESTRAMA, ARE ACATIST , IN 10 MAI .
   LA SF NICOLAE PLANAS , ARE PARACLIS , LA ,,SARBATORI CRESTINE -PARACLISE SI CANOANE ,, CAUTA ACOLO PE NET .
   PARACLISUL MAICII DOMNULUI SERA DE SEARA
   MA DOARE SUFLETUL CAND CITESC DE DESPARTZIRI .
   SHI MAI ALES UNDE EXISTA COPIII.
   sa ai rezolvari , cu calm shi cu mare judecata , nu cu cearta sau amenintzari , orice ar motiva ADINA , taci shi zi mereu in gand ,,CACI CU NOI ESTE DUMNEZEU , DE TREI ORI LA RAND
   DOAMNE IIUSE HRISTOASE , MILUESHTE-MA , PE MINE PACATOSUL ,,
   DOAMNE AJUTA
   RODICA . ITALIA
   stefania_rodica@yahoo.com
   ( am e-mail-ul blocat , si nu pot intra pe nimic , am o defectziune la leptop )

 • cincinatcarmen  On 5 aprilie 2013 at 13:07

  Sfinţite Părinte Ieromonah Arsenie, roagă-te Bunului Dumnezeu, pentru mine păcătoasa, să-mi ajute şi să mă întărească în nădejde, credinţă şi dragostea cea Sfântă; să se milostivească spre mine şi să-mi dea putere şi răbdare în lupta mea duhovnicească, pentru ca alături de El, să biruiesc toate ispitele ce vin de la trup, de la oameni şi de la diavolul. Ştiu Sfinţite Părinte că întreaga viaţă ai fost sub vizorul securiştilor, de aceea, te rog, Preacuvioase Părinte Arsenie, tu care ştii cât de grea este această Cruce, te rog, ajută-mă cu rugăciunile tale în faţa Preasfântului Prestol, să mă izbăvească Bunul Dumnezeu din toată cursa întinsă mie de văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi. Să nu lase Scumpul şi Sfântul Mire al sufletului meu să prindă grumazul şi piciorul meu în laţul lor cel greu! Să-i întoarcă de la faţa mea pe toţi cei care-mi prigonesc sufletul şi trupul meu! Mai roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, să-mi redea liniştea şi pacea sufletului şi trupului meu, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Îţi mulţumesc!

 • cincinatcarmen  On 5 aprilie 2013 at 13:32

  Dragul meu, Sfinţite Părinte Ieromonah Arsenie! În urmă cu câteva minute am citit Acatistul tău, cu multe lacrimi revărsate pe obraji! Stau încă în faţa candelei aprinse, ca în faţa unui Rug arzând, şi cu imaginea chipului tău dinaintea mea. Am citit două mesaje dinaintea celui postat de mine şi am rămas uimită să văd cu câtă durere, dar şi nădejde totodată, vin către tine toţi cei ce-ţi cer ajutor!!! Roagă-te şi pentru mine păcătoasa, Sfinţite Părinte Ieromonah Arsenie, roagă-te ca Bunul Dumnezeu să-mi ajute să-mi găsesc un loc de muncă de pe urma căruia să-mi pot câştiga existenţa! Ajută-mi Părinte Preacuvioase Arsenie, cu rugăciunile tale preaputernice, să mă izbăvească Mâna Atotputernicului Dumnezeu de toate lucrările viclene ale vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Îţi mulţumesc!!

 • Ramona  On 14 aprilie 2013 at 7:58

  Sfinte Parinte, las rugaciunea mea aici pentru ca nu stiu unde trebuie sa-mi indrept rugaciunile. Te rog fierbinte, trimite multumirile mele Duhului Sfant pentru miracolul vindecarii mele de cea mai necrutatoare boala! Trimite multumirile mele tuturor Ingerilor ce-mi stau alaturi! Trimite rugaciunea mea de iertare de neascultare ingerilor pazitori. Ma rog ferbinte catre tine sa-mi trimiti ajutor sa urmez intru lumina Duhului Sfant: Calea, Adevarul si Viata.
  Multumesc!
  Amin!

 • gabriela nicoleta  On 17 aprilie 2013 at 13:07

  SFINTE PARINTE LAS RUGACIUNEA MEA, AICI, CA SUNT CA OAIA RATACITA,. SINT IN MARE NECAZ, APROAPA SA PIERD UN PROCES, SI NU DIN CAUZA GRESELILOR MELE.
  TE ROG FA O MINUNE SI SALVEAZA-MA, CA M-AM IMBOLNAVIT DE SUPARARE SI PRINTR-O JUDECATA, PE CARE NU STIU CUM S-O NUMESC, VRAJMASUL MEU CERE O SUMA MARE DE BANI, PE CARE EU NU AM CUM S-O PLATESC.
  AJUTA-MA, TE ROG DIN TOT SUFLETUL MEU, SA CISTIG ACEST PROCES CE A PORNIT PE CAI INTORTOCHEATE, PROCES CE AMARASTE SI SUFLETUL BIETEI MELE MAME CARE ARE 80 DE ANI, SI NU AVEM CINE SA NE AJUTE.

 • Violeta  On 18 aprilie 2013 at 5:42

  Doamne ajuta!

 • rodica  On 18 aprilie 2013 at 16:13

  Sfinte parinte,te rog ajuta-ma sa-mi salvez casnicia intemeiata de 15 ani si distrusa de o femeie usoara!Lumineaza si limpezeste mintea sotului meu sa continuam aceasta casatorie inceputa acum 15 ani si care a fost foarte frumoasa!Te rog ajuta-ma!Multumesc!Amin!

 • Nicoleta  On 25 aprilie 2013 at 19:55

  Da multumesc tuturor care se conecteza pe acest a pagina numai ca vreau sa fac o precizare rugaciunile pe care le facem trebue facute din suflet si le pastram án suflet de multe ori o facem rational ne rugam lasam án scris rugaciunea si ne vedem de ale noastre .Parerea mea este ca trebue sa luptam cu propria persoana án fiecare zi mai mut sa traim cu adevarat plini de lumina sinceritate si sa simtim raspunsul divin si atunci traiesti cu adevarat fericit

 • amalia  On 4 mai 2013 at 11:11

  Ma numesc Amalia,am 45 de ani si acum 2 ani stateam in Italia si am luat o bataie de la sotul meu care m-a costat 4 tije metalice in piciorul stang,2 luni cu bust metalic si timpanul spart.Medicii din Italia mi-au spus ca mai mult ca sigur voi ramane paralizata.Dupa 3 saptamani de spitalizare am venit in Romania,eu locuind in Hunedoara.Trecusera 3 luni de la operatia din 4 iulie si eu nici macar nu eram in stare sa ma d-au jos din pat,incepusem sa cred ca medicii au dreptate.Si totusi,sora mea vazand ca am o icoana cu Arsenie Boca la care ma rugam,mi-a zis ca ar fi bine si daca m-as duce la mormantul lui sa ma rog.Am fost de 3 ori si la mormant si la pestera si pot sa va spun ca in 2 luni mergeam fara carje.Iti multumesc parinte arsenie si sfantului Nectarie pentru ajutorul acordat.

 • ramona  On 9 mai 2013 at 6:25

  Sfinte parinte Arsenie Boca, te rog din tot sufletul ajuta-l pe Manuel sa isi gaseasca repede un loc de munca bun, unde sa fie multumit sufleteste si sa poata iesi din situatia asta. Te rog din tot sufletul ajuta-ma si pe mine sa imi gasesc un loc de munca bun cu oameni intelegatori si unde sa fiu linistita. Amin.

 • ARISTITA  On 10 mai 2013 at 15:39

  BUNUL DUMNEZEU,MAICUTA DOMNULUI SI SF.ARSENIE BOCA,SI TOTI SFINTII SA VA AJUTE,SA VA IMPLINITI VISUL.NADAJDUITI SI SE VA IMPLINI.NADEJDE INSEAMNA BUNA CREDINTA.HRISTOS A INVIAT.

 • Elena  On 14 mai 2013 at 18:57

  Se afla in proiect o excursie la mormantul Parintelui Arsenie Boca, imi doresc atat de mult sa ajung…Sper sa nu intervina ceva intre timp si sa nu pot merge.Deja am emotii la gandul ca in sfarsit voi calca pe pamantul pe care a pasit Parintele.

 • Vali  On 29 mai 2013 at 16:43

  Parintele Arsenie, nadejdea celor multi si necajti, bucurie si mangaiere pentru suflete indurerate, ne va fi mereu alaturi, daca si noi …. vom implini!!!

 • silvia  On 29 mai 2013 at 18:20

  AJUTA-NE PARINTE DRAG NOUA!

 • sorina  On 31 mai 2013 at 13:29

  Parinte Arsenie Boca vezi-mi nevoia ,vezi-mi necazul ajuta-ma sa-mi gasesc un loc de munca .Doame ajutane!

 • ramona  On 3 iunie 2013 at 9:42

  Parinte Arsenie Boca, te rog din tot sufletul, indreapta-ti privirea si spre mine si vezi suferinta si necazul meu, ajuta-ma si pe mine, sa imi clarific gandurile, viata si sa imi gasesc un loc de munca. Amin.

 • Violeta  On 3 iunie 2013 at 12:51

  Sper din tot sufletul ca si de data aceasta, Parintele Arsenie sa ne auda ruga si sa ne ajute.
  Mulţumim lui DUMNEZEU pentru tot ceea ce primim.
  Doamne-ajuta !

 • Vali  On 16 iunie 2013 at 20:19

  Parintele Arsenie Boca, Sfantul Ardealului, reprezinta pentru noi cei multi o cale de urmat, un indreptar al vietii noastre pacatoase. Il gasim in acele locuri de unde a ajutat direct atatea suflete indurerate, dar si cu fiecare dintre noi, acolo unde ne ducem existenta. „Puteti sa va rugati Parintelui si de acasa, El va aude …!”, indemna o maicuta, acum doi ani, multimea ce statea la rand pentru a ajunge sa se inchine la Crucea Sfanta a mormantului … . Poate nici acolo nu suntem cu totii destul de cuminti!!!
  Doamne-ajuta!

 • Luminita  On 17 iulie 2013 at 7:23

  Luminita se roaga la Dumnezeu pentru iertarea pacatelor facute cu voie sau fara voie !
  Parinte Arsenie, Bunule, ajuta-ma cu puterea data tie de Dumnezeu sa-mi regasesc linistea pierduta , departeaza de la casa mea necazurile si suferintele si alunga orice gand desfranat din inima sotului meu si orice ispita din preajma lui pentru a ne salva familia ! Priveste-ma parinte cat sunt de necajita si nu ma lasa sa ma pierd in gandurile negre ! Primeste-ma parinte Arsenie si mangaie-mi sufletul ca am nevoie de indurarea ta , de mila ta pentru noi si nu ne lasa sa ratacim pe carari ocolitoare pe noi cei ce-am ales calea spre lumina lui Dumnezeu !

 • ramona  On 17 iulie 2013 at 11:51

  Ramona se roaga la Dumnezeu si Maica Domnului si Sf Parinte Arsenie pentru iertare de pacate, pentru familia ei, pentru sanatate, pentru tatal ei sa se vindece de cancer si sa inceteze durerile si starea de rau, sa se lumineze in gandire si sa ii mearga bine cu medicii, sa se faca bine si sa fie fericit.
  Parinte Arsenie, te rog din tot sufletul sa-l ajuti pe tata, Neculai, sa se vindece, sa se faca bine si sa protejezi casa lor, pe mama si Alex, sa indepartezi de la casa lor si din gandul lor tot raul, suferinta si necazurile. Si cer din toata inima sa privesti spre ei si spre mine, si sa te rogi lui Dumnezeu sa ne ierte pacatele facute cu voie sa fara voie, sa ne iei sub protectia ta, ca tu poti cu ajutorul lui Dumnezeu sa faci MINUNI ADEVARATE! Amin

 • katlin  On 18 iulie 2013 at 14:03

  AJUTA MA PARINTE ARSENIE BOCA SI DEPARTEAZA DE LA MINE TOT RAUL SI BINECUVINTEAZA MA SA AM LINISTE SI PACE LAUNTRICA.DOAMNE AJUTA

 • Roxana  On 11 august 2013 at 11:49

  Roaba Lui Dumnezeu Roxana se roaga Bunului Dumnezeu si Sfantului Parinte Arsenie Boca pentru iertarea pacatelor, sanatate, liniste sufleteasca si intemeierea unei familii alaturi de omul iubit. Doamne nu ma lasa pe mine pacatoasa, ajuta-ma ca toata asteptarea si munca sa-mi fie de folos, ajuta-ma sa fiu de folos oamenilor, nu spre slava mea ci spre slava Lui Dumnezeu. Iarta-na pacatele noua Radu si Roxana, da-ne noua putere multa, dragoste curata, fereste-ne de ispite si ajuta-ne sa avem o familie fericita. Ajuta-ne Doamne in tot ceea ce ne propunem, Amin.

 • luiza anamaria  On 20 august 2013 at 10:56

  am ajuns la parintele ARSENIE BOCA de curand si pot spune ca ma simt implinita sufleteste,este o ocazie nemaipomenita de mers la mormantul Parintelui,mergeti cu incredere si cu rugaciune adevarata din suflet si o sa fiti calauziti toata viata.DOAMNE AJUTA!

 • mihai  On 20 august 2013 at 19:40

  Multumim tuturor credinciosilor .de peste toate hotarele pentru ca sa vede cu adevarat multi credinciosii si cu frica de dumnezeu au inceput sa aiba incredere in cele sfanta cu adevarat ca oamneni sa fie cit mai aproape de Dumnezeu,si de Domnul nostru Isus Hristos mantuitorul nostru….

 • Elena  On 25 august 2013 at 11:55

  Parinte Arsenie, ajuta-ma pe mine pacatoasa!

 • rodica gina  On 4 septembrie 2013 at 18:41

  Ma rog la Sfantul Arsenie Boca sa ma ajute si pa mine pacatoasa sa-mi gasesc linistea sufleteasca si sa ma ampac cu sotul meu ,sa se antoarca degraba acasa langa mine si copil ,sa ne iubeasca si sa nu ne mai paraseasca ,sa nu mai plece cu alte femei ,si sa avem o viata si o familie linistita ,cu dragoste si antelegere .Doamne ajuta .

 • Corina  On 6 septembrie 2013 at 8:55

  Părinte Arsenie Boca- Corina se roagă Bunului Dumnezeu pentru obținerea unui loc de muncă. Doamne Ajută și ascultă-mi rugămintea.

 • rodica gina  On 7 septembrie 2013 at 13:46

  Sf parinte Arsenie Boca ,ajuta-mi sa ma impac cu sotul meu Cristian si sa se intoarca langa mine si copil si sa ne iubeasca, sa nu ne mai paraseasca

 • maria_micu65@yahoo.com  On 20 septembrie 2013 at 10:19

  sf parinte arsenie boca,mijloceste la bunul dumnezeu pentru ca sa mi gasesc cat de curand un serviciu placut mie dar si stabil,dumnezeu sa mi ierte pacatele,doamne ajuta,slava Tie si asculta mi rugaciunea!

 • viorica  On 25 septembrie 2013 at 14:10

  Parinte Arsenie, ajuta-ma sa am liniste, sa respect poruncile bunului Dumnezeu, sa fiu sanatoasa impreuna cu cei dragi mie, intelegere cu sotul si rezolvarea grabnica a tuturor problemelor.Ajut-o pe fiica mea;da-i liniste, sanatate, nastere de prunci sanatosi si rezolvarea problemei cu locuinta. Ajuta-ne sa ajungem cu bine la mormantul tau si sa faci cea mai mare minune cu sotul meu.

 • Adriana  On 25 septembrie 2013 at 22:53

  Sfinte Parinte Arsenie, vreau sa-i multumesc bunului Dumnezeu ca mi-a dat putere de munca si sanatatea care e cea mai de pret.Ma rog in fiecare zi pentru copiii mei,pentru intelegere si pentru o viata mai linistita. Suferinta sufletului meu o stie bunul Dumnezeu cel mai bine,stiu ca de fiecare data cand plang e langa mine si imi alina durerea ,ca daca nu ar fi fost ,nu as fi rezistat sa merg mai departe.Daca in suflet exista cu adevarat credinta, niciodata nu vei fi parasit. Doamne ajuta!

 • SORIN MIHAI  On 6 octombrie 2013 at 17:21

  AJUTA MA PARINTE ARSENIE BOCA SI DEPARTEAZA DE LA MINE TOT RAUL SI BINECUVINTEAZA MA SA AM LINISTE SI PACE LAUNTRICA SA IMI GASESC UN LOC DE MUNCA .DOAMNE AJUTA

 • Maria  On 8 octombrie 2013 at 18:54

  Sfinţite Părinte Ieromonah Arsenie, roagă-te Bunului Dumnezeu, pentru mine păcătoasa, roaba lui Dumnezeu Maria si pentru toti membrii familiei mele, in special pentru luminarea mintii fiicei Elena si a ginerelui Nicolae. Roaga-te parinte pentru liniste, dragoste si credinta in familia lor. Sa-si creasca in pace si cu dragoste de Dumnezeu pe pruncii Grigorie si Nichita. Amin.

 • georgeta  On 20 octombrie 2013 at 19:13

  PARINTE ARSENIE BOCA, AJUTA-MA SI ROAGA-TE PENTRU MINE DOMNULUI IISUS HRISTOS PENTRU IERTAREA TUTUROR PACATELOR MELE, CARE SUNT EXTREM DE GRAVE. ROAGA-TE PENTRU MINE CA SA-MI TRIMITA UN DUHOVNIC LA CARE SA-MI MARTURISESC PACATELOR. AJUTA-MA CA STIU CA POTI, AJUTA-MA CA SA NU CAD IN DEZNADEJDE.

 • micu maria  On 25 octombrie 2013 at 10:08

  sfinte parinte arsenie,ajuta ma si roaga te si ptr mine pacatoasa Maria,ptr iertarea tuturor pacatelor si ptr izbandirea unui loc de munca stabil si placut mie,ptr spor in casa,liniste sufleteasca,departarea tuturor relelor de la casa mea,amin.

 • criss  On 9 noiembrie 2013 at 22:27

  Sfinte Parinte , te rog frumos, mijlceste ca sa fiu la buget la scoala…. fie voia DOMNULUI in cele care vor urma in viata mea si te rog nu ma uita! Amin.

 • Soare nita cecilia camelia  On 9 noiembrie 2013 at 23:05

  Va rog din sufet si din inima parinte arsenie Boca sa ma ajutati sa-mi recastig locul de munca perdut .sa pot sa reusesc sa-mi iau casa .si ma rog pentru sanatatea mamei mele.suroriilor.cumnatiilor.nepotiilor,si sotului meu parinte va rog sa fiti alaturi de mine ca am trecut prin multe am nevoie de ajutorul dumneavoastra ,am fost la mormantul parintelui am simtit multa pace si liniste sufleteasca ii multumim ca exista si ne ajuta , Doamne ajuta

 • Soare nita cecilia camelia  On 27 noiembrie 2013 at 15:14

  Astăzi la Mănăstirea Prislov e sărbătoare mare ,câte minuni face Părinte Monah Arsenie te rog din inima Părinte sfânt si drag sa ai grija de familia mea si de mine ,dale gând bun dujmaniilor si eu sa încep lucru foarte repede sper din suflet ca in ziua de azi sa simt prezenta dumneavoastră va multumesc Doamne ajuta

 • corina  On 26 decembrie 2013 at 19:41

  Dragul meu, Sfinţite Părinte Ieromonah Arsenie! În urmă cu câteva minute am citit Acatistul tău, cu multe lacrimi revărsate pe obraji! Am rămas uimită să văd cu câtă durere, dar şi nădejde totodată, vin către tine toţi cei ce-ţi cer ajutor!!! Roagă-te şi pentru mine păcătoasa, Sfinţite Părinte Ieromonah Arsenie, roagă-te ca Bunul Dumnezeu să-mi ajute să-mi găsesc linistea sufleteasca si sa ma ajute sa-mi refac familia impreuna cu ioan asa cum a fost si pe care dintr-o greseala imensa am destramat-o . Ajută-mi Părinte Preacuvioase Arsenie, cu rugăciunile tale preaputernice, să mă izbăvească Mâna Atotputernicului Dumnezeu de toate lucrările viclene ale vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Îţi mulţumesc!!

 • Soare nita cecilia camelia  On 1 martie 2014 at 0:59

  Părinte Monah Arsenie a sosit vremea sa îmi vi in ajutor sa ma întărești sa ma aperi de rău sa trimiti Duhul tau sfânt ai mila de mine pacatoasa si de familia mea pazestene de cel rău si vino in ajutor cu toți Sfinti amin

 • RODICA-STEFANIA  On 4 martie 2014 at 9:40

  TOTIZ\TOATE , SE ROAG … <DA-MI PARINTE…;DAR SA VA RUGATZI ACATIT , PRAVILA BOGORODICINAIA , PRAVILA LUI SF DIMITRIE AL ROSTOVULUI , TOT TIMPUL TATL NOSTRU , DOAMNE IISUSE HRISTOASE … DE SUTE , MII DE ORI , MERS LA BISERICI , Doamne ajuta

 • Liliana  On 11 aprilie 2014 at 21:02

  Sfinte Parinte Ieromonah Arsenie Boca, ajuta-ma sa imi gasesc un loc de munca in strainatate,sa imi pot creste baiatul

 • vali  On 27 aprilie 2014 at 9:29

  te rog parinte monah arsenie boca roaga te si alumineaza inima sotului meu sa se intoarca la familie si la copii,a plecat acum 3 ani in strainatate si ne-a lasat singuri iar acum este cu o alta femeie mai mare ca el cu 8 ani
  roagate sa se intoarca la familie si sa ne iubeasca
  copii pling de el
  doamne ajuta

 • Marinela  On 22 mai 2014 at 11:03

  Doamne parinte Arsenie Boca,ajuta-ma sa inchei partajul in urma divortului la intelegere si cat mai repede. Numai cu ajutorul Tau lucrurile se pot linisti si numai asa se poate opri vrajba! Te rog Doamne,asculta rugaciunea mea pentru fiica mea , lumineaza-i mintea si elibereaza-i sufletul de toata ura indusa de tatal ei impotriva mea! Te rog Doamne adu-mi fetele langa mine,ca aceasta durere e sfasietoare! ia viata mea in mainile tale si randuieste-o cum doar TU STII CA E MAI BINE PT MINE!

  • elena  On 15 noiembrie 2014 at 14:14

   Draga Marinela, inteleg f bine durerea pe care o ai in suflet, pt ca numai cine trece prin asa ceva poate intelege suferinta ta.Eu am o singura fiica , care are si ea la randul ei o fiica de 2 anisori, pe care nu am vazut-o de 1 an si 4 luni.Fiica mea, care traieste in strainatate, continua sa-si schimbe nr de telefon si adresa , ca sa-si piarda urma…Impartasesc aceeasi durere ca si a ta si nu ne ramane decat sa ne rugam bunului Dumnezeu , sa le dea copiilor nostri intelepciune si sa le lumineze mintea , sa-i ierte ca nu stiu ceea ce fac.Amin!!!
   Doamne ajuta si pace in suflet!!!

 • elena  On 28 iunie 2014 at 22:16

  as dori sa trimit un acatist, psaltire la manastirea Prislop,stie cineva o adresa? pe ce nume pot trimite..

 • ramona  On 28 iulie 2014 at 10:22

  Doamne iarta-ma, te rog frumos, din toata inima, Parinte Arsenie Boca, te rog ajuta-ma sa imi recuperez banii de la Celia, care imi corespund, cu pace si buna intelegere, si ea sa aiba noroc si pace si linistea sufleteasca de care are nevoie! si te mai rog sa ma ajuti sa imi gasesc un loc de munca ca sa ii pot ajuta pe toti! AMIN !!!

 • Cris27  On 31 iulie 2014 at 21:31

  Parinte Arsenie Boca,ai grija de sufletul mamei, care a plecat mult prea devreme dintre noi.Sfinte parinte ajuta-ma sa-mi pun ordine in ganduri,sa ma linistesc sufleteste,sa ma regasesc, sa-mi gasesc un loc de munca.Parinte Arsenie Boca ai grija de sora si tatal meu, fi alaturi de ei,te rog sa nu-i lasi singuri.Indruma-le pasii catre lumina si credinta.Amin.

 • ramona  On 1 august 2014 at 11:39

  Doamne Isuse Hristoase, iti multumesc ca s-a rezolvat problema. Parinte Arsenie Boca te rog din tot sufletul ajuta-ma sa imi gasesc un loc de munca !!!!! Amin.

 • mihaela  On 20 august 2014 at 0:03

  PREASFINTE PARINTE SI BUN ASCULTATOR ARSENIE, NU TRECE CU VEDEREA NECAZUL CE A LOVIT INTREAGA MEA FAMILIE. AJUTA-MI MAMA BOLNAVA SA SE REFACA DIN BOALA CE O TINTUIESTE LA PAT. NUMELE MAMEI ESTE ELENA. ITI MULTUMIM BUNULE PARINTE.

 • Daniel  On 20 august 2014 at 12:25

  Imi pare rau, ma caiesc pentru toate pacatele mele, imi dau seama cat am gresit ! De-ar mai fi o cale sa o urmez cu sufletul si inima, m-as ridica in Lumina . Multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a randuit ! Acum, cand sunt in atat de multa nevoie, cu ruga de indeplinire ma arat in a spera in binele ce il astept de atata vreme ! Sanatate copiilor mei si Pace tuturor !

 • Elena Elena  On 21 august 2014 at 21:21

  Sa-mi ajute Dumnezeu sa ajung cu bine la mormantul sfantului Arsenie

 • Adnana  On 22 august 2014 at 10:28

  Am fost recent la mormantul Parintelui Arsenie Boca. Din tot sufletul m-am rugat pentru toata lumea, am dat acatist pentru familia mea, numai cu ganduri bune, de intelegere, armonie, iubire. Contrar asteptarilor mele, persoanele trecute de mine in acatist s-au intors impotriva mea, ba chiar am ajuns la certuri si alte discutii care m-au mahnit. De ce se intampla toate astea? S-a mai intamplat cuiva asa?

  • Marius Ianuș  On 3 septembrie 2014 at 13:58

   Dragă Adnana, cred că se întâmplă foarte des asta, pentru că necuratul încearcă tocmai să îi tulbure pe oameni și să pună foc și praf de pușcă în relațiile dintre ei. dar tu trebuie să stărui în rugăciunea pentru aproapele, pentru că aceasta este calea mântuirii.

 • Balazs Carmen  On 23 august 2014 at 17:42

  Sfinte Parinte Arsenie Boca indreapt-o pe mama mea Maria Balazs ca nu avem nevoie in vietile,casele,mintile,trupurile,sufletele noastre de secta satanica studenti in biblie si de asemenea sa faca in asa fel in cat aceasta secta si reprezentantii ei sa iasa definitiv din vietile noatre si sa ne lase in pace.Deoarece de cand aceasta secta e in vietile noastre Satana a intrat in casa.Departeaza de la noi acest necaz Sfinte Parinte Arsenie Boca.Multumesc.Amin

 • mihaela  On 31 august 2014 at 20:55

  PRESFINTE PARINTE ARSENIE, TE ROG DIN TOT SUFLETUL SA AI GRIJA DE MAMA MEA BOLNAVA SA SE RECUPEREZE CAT MAI CURAND SI SA NU MAI CADA PRIN AJUTORUL TAU NICIODATA PRADA DISPERARII CARE O CUPRINDE SI ASCULTA-MI RUGA DE A VENI LA SFANTUL TAU MORMANT SI DE A MA RUGA PENTRU MAMA MEA.

 • cornelia buliga  On 1 septembrie 2014 at 16:48

  Parinte Arsenie nu imi doresc nimic pe lume decat sanatate familiei mele si sa imi dea si mie dumnezeu un copilas sanatos sa am si eu pentru ce trai!

 • COCA PORUMBITA  On 18 septembrie 2014 at 6:55

  SFINTE PARINTE ARSENIE , TE ROAGA O MAMA , AI GRIJA DE COPILUL MEU ,AJUTA-L IN TOATE INCERCARILE PRIN CARE TRECE ZILELE ACESTEA… DA-I INTELEPCIUNE ,RABDARE DAR MAI ALES CREDINTA SA REUSEASCA CU BINE LA EXAMENELE PE CARE LE ARE DE DAT , FERESTE-L DE NECAZURI SI NEFERICIRI , AJUTA-L SA IA DECIZIILE CELE MAI BUNE IN VIATA SPRE BINELE LUI SI BUCURIA NOASTRA , A PARINTILOR LUI.TE ROG PREA SFINTE ASCULTA SI RUGACIUNEA MEA ! ITI MULTUMESC. DOAMNE -AJUTA !

 • Soare nita cecilia camelia  On 26 septembrie 2014 at 23:59

  Parintelui monah arsenie te rog ajuta-ma sa ma reangajez sa recastig ce am pierdut

 • ramona  On 2 octombrie 2014 at 11:31

  Parinte Arsenie Boca, te rog din suflet ajuta-ma sa imi gasesc un loc de munca asa cum imi doresc, si protejeaz-o pe mama care se roaga zi si noapte pentru toti! Amin!!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.