Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca

coperta-acatistul-caii-v2

În interes necomercial, reproducerea este liberă, cu condiția menționării autorului. Comenzi se pot face AICI.

Versiune AUDIO – AICI.

Rugăciunile
începătoare:

În Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevăru­lui, care pretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne! (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne! Doamne, curățeşte păcatele noastre! Stăpâne, iartă fărădelegile noastre! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău!

Doamne, miluieşte! (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Tatăl nostru, care eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele
Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile noastre precum şi noi iertăm greșiţilor noştri. Și nu ne lăsa pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești Mântuirea neamului
omenesc!

 

Troparul

 

Părinte Arsenie,

pisc de sfințenie,

Brad Înălțimilor,

Înger Luminilor, 

 

intră și-adastă

în casa noastră

și curățește

aceste ferestre!

 

Și astă glastră,

prea omenească,

fire de iască,

fă să-nflorească!

 

Astă făptură,

plină de ură,

cățea nebună,

fă-o mai bună!

 

Ia-ne cu Tine

la Cel Ce Ține

a lumii fire

cu-a Sa Iubire!

 

Să ne dea nouă

o viață nouă!

Să ne aline

de-al lumii „bine”!

 

Într-o câmpie

cu flori o mie,

unde Crăiasă-i

a Sa Mireasă!

 

Condacul 1

Pentru rugăciunile Sfinților Brâncoveni, ni s-a vădit,

Domnul pe meleagurile noastre te-a rânduit,

ca să aperi Credința în vremuri de mare chin

și să ne dai să gustăm din al Mirelui vin.

 

Bucură-te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Icosul 1

Tu, care ai trecut prin viață curat ca un copil,
binecuvântează-ne, ca să-ți cântăm umil:

Bucură-te, copilule însingurat,
care calea cea bună ai ales și ai urmat!

Bucură-te, copilule crescut fără mângâieri,
care ai știut ce să vrei și ce să ceri!

Bucură-te, că la Vața de Sus,
semn de viață Domnul te-a pus!

Bucură-te, că maica ta te-a închinat
încă din pântec Marelui Împărat!

Bucură-te, copilule de moți,
din poienile verzi de sub munții stâncoși!

Bucură-te, că de mic te-ai arătat înțelept,
ai citit, ai învățat și te-ai făcut deștept!

Bucură-te, că ne chemi în Sălaș de Lumină
și ne-nveți să ne rupem de tină!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 2

Nu ți s-a-mplinit visul de a deveni aviator,

pentru că Domnul te-a dat unui mult mai înalt zbor.

Ca să te rogi în Cer pentru România

și să cânți cu noi toți „Aliluia!”

 

Icosul 2

Binecuvântează, tinere fără deșertăciune și ură,
ca să ne minunăm de a ta făptură!

Bucură-te, tinere curat,
că în Lumina Duhului ai umblat!

Bucură-te, că, prin Rugăciune și Post,
te-ai înălțat în fruntea neamului nost!

Bucură-te, că în lume n-ai călcat,
ci ai stat în cămin și ai studiat!

Bucură-te, că Teologia
ți s-a așternut pe suflet precum iia!

Bucură-te, că Artele Frumoase
ți-au fost ale sufletului alinări și prinoase!

Bucură-te, că ai urmat și cursuri de medicină,
ca să le fii oamenilor vindecare deplină!

Bucură-te, că la Mântuire
ne chemi să ajungem prin tine!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 3

La Muntele Athos ți s-a arătat

Măicuța Domnului, în chip minunat.

Și ai primit darul de a înțelege cerește,

ca să strigi pentru noi: „Doamne, miluiește!”

 

Icosul 3

Binecuvântează-ne, Jertfă fără de chin,
ca să-ți aducem acest suspin:

Bucură-te, că pe muntele cel înalt
Măicuța Domnului de mână te-a purtat!

Bucură-te, că pe vârful cel împietrit
Sfântul Serafim din Sarov v-a primit!

Bucură-te, că ai avut duhovnic minunat,
venit la Athos din Cerul cel Preaînalt!

Bucură-te, copilule crescut fără a mamei milă,
care ai fost îndrumat de a Cerului Regină!

Bucură-te, Părinte, ascuns în Cuvinte,
rupt de a lumii răsuflare fierbinte!

Bucură-te, că ai reușit
să-ți pui viața lumească la zid!

Bucură-te, că prin inima ta
Rugăciunea va trece pururea!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 4

Întors în țară, ai fost trimis la Mănăstirea Sfinților Brâncoveni,

să o ridici din paragini și să-i înalți pe făgărășeni.

Tu i-ai învățat să-și albească și sufletele, nu numai iia

și să-I cânte Lui Dumnezeu „Aliluia!”

 

Icosul 4

Binecuvântează, Monahule încercat,
ca să nu ne oprim din cântat!

Bucură-te, ctitor de mănăstiri sufletești,
care pe toți cei necăjiți îi primești!

Bucură-te, duhovnic minunat,
care știi viața omului și drumul de urmat!

Bucură-te, cunoscătorul gândurilor omenești
așezat la ale sufletelor noastre ferești!

Bucură-te, călugăr nemaivăzut,
deasupra pământului de Duhul ținut!

Bucură-te, apărătorul celor ascunși în păduri
de ale satanei cozi de securi!

Bucură-te, că în focul acelui rău
s-a călit ca oțelul Duhul Tău!

Bucură-te, că, prin tine,
Dumnezeu a coborât la a țării mulțime!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 5

Securiștii te-au dus la pușcăria din Brașov

sperând să te poată lua în bătaie de joc.

Dar prin tine li s-a arătat, neomenește,

puterea Celui Căruia Îi cântăm „Doamne miluiește!”

 

Icosul 5

Binecuvântează, moțule neînfricat,
ca să strigăm către Cerul înalt:

Bucură-te, că mașina securiștilor nu a pornit
până nu te-au lăsat să-ți iei ce ai dorit!

Bucură-te, că ai făcut pușcărie în rasa călugărească,
iar paznicii nu au putut să te oprească!

Bucură-te, că unor paznici necredincioși
le-ai spus ce aveau femeile de la poartă, în sacoși!

Bucură-te, că securiștii s-au înspăimântat
de puterea pe care ți-a dat-o Marele Împărat!

Bucură-te, că nu te-ai dezis de a Legiunii ființă,
ci i-ai lăudat pe gardiști pentru Credință!

Bucură-te, căci curajul tău nezdruncinat
și pe șeful pușcăriei l-a tulburat!

Bucură-te, că, prin tine,
beznele s-au umplut de lumine!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 6

Mai apoi ai fost dus la Canalul Dunăre – Marea Neagră,

unde mulți vrăjmași ai satanei au fost atârnați

de a morții grea creangă.

Dar și acolo tu ai răspândit Mărturia

și i-ai învățat pe toți să cânte „Aliluia!”

 

Icosul 6

Binecuvântează, mucenice al Lui Hristos,
ca să-ți cântăm mângâios:

Bucură-te, că la Canal te-au pus șef de echipă,
iar tu le-ai arătat a Domnului iubire nesfâșită!

Bucură-te, că făceai două norme pe zi,
ca unul dintre oamenii tăi să se poată odihni!

Bucură-te, că la groapa mamei tale ai venit,
deși erai și la Canal, bine păzit!

Bucură-te, Ziane, Jiane, „Cel care vine”,
că Domnul Hristos te-a primit pe tine!

Bucură-te, Arsenie, Arsenios, „Cel bărbat”,
că în Numele Domnului ai ars și ai lucrat!

Bucură-te, că ai stat la Canal și după eliberare,
ca să le fii deținuților pâine și sare!

Bucură-te, că, prin tine,
cei jertfiți s-au umplut de iubire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 7

Văzând că puterea ta îi aruncă mereu în neștire,

securiștii te-au mai lăsat o vreme la a ta menire.

La Prislop, în ale Țării Hațegului păduri de poveste,

ai cântat Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

 

Icosul 7

Binecuvântează, Stareț neobosit,
pe cei care vor să fii fericit!

Bucură-te, că și pe măicuțe le-ai învățat
drumul ascuns către Cel Preaînalt!

Bucură-te, că aici ai început să pictezi limpeziri,
icoane unduite în albe gândiri!

Bucură-te, că românii te-au urmat pe pământ
cu dragostea cuvenită unui sfânt!

Bucură-te, că și la Prislop
ai strâns mare de oameni într-al Duhului Foc!

Bucură-te, că securiștii ți-au urât bărbăția
și au hotărât să-ți ia preoția!

Bucură-te, că ai rămas preot al Lui Hristos
și din mormânt mărturisești și mai frumos!

Bucură-te, că, prin Tine,
țara s-a păstrat în iubire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 8

Securiștii te-au făcut „pictor de gradul trei”,

iar tu Sfânta Treime ai predicat-o-n scăpărări de ulei

în pictura Bisericii Drăgănescu, care redă Bucuria

cu care ai strigat Lui Dumnezeu: „Aliluia!”

 

Icosul 8

Binecuvântează, Pictor nelumesc,
pe toți cei care te-au iubit și te iubesc!

Bucură-te, că la Biserica Drăgănescu ai pictat
cu vopselele Celui Preaînalt!

Bucură-te, că întreaga țară a venit să te vadă,
ca s-o îndrepți către a Domnului nadă!

Bucură-te, că i-ai pictat pe sfinți cum i-ai văzut,
în Lumina fără sfârșit și fără început!

Bucură-te, Pictorul Cereștilor Cumpene
care L-ai pictat pe Domnul Hristos în suflete!

Bucură-te, că înainte de Praga rusească
te-ai rugat ca România nimic să nu pățească!

Bucură-te, că preotul cel ales
a văzut lacrimile tale în Altar și a înțeles!

Bucură-te că și Bucureștiul a trecut
prin sufletul tău, către Cel Neîncăput!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 9

Ultimii ani ți i-ai petrecut la Sinaia,

la masa de piatră admirând lumina și ploaia.

Vedeai munții cum se tânguiau fumegând în ferestre

și-I cântai Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

 

Icosul 9

Binecuvântează, Duhovnic interzis,
pe fiii tăi care te caută în vis!

Bucură-te, călugăr ascuns,
că ai mărturisit pe al Cerului Uns!

Bucură-te, învățător al Căii Mântuirii,
că Domnul ți-a dat Harul Vorbirii!

Bucură-te, că ai stat la mesele tăcerii
rugându-te pentru Clipa Învierii!

Bucură-te, aviator al Sfântului Duh,
care de păsări ai fost ridicat în văzduh!

Bucură-te, predicator minunat,
de care și lupii au ascultat!

Bucură-te, propovăduitor al Sfântului Maslu,
că ți s-a scris numele în cerul albastru!

Bucură-te, că, prin tine,
lumea își reintră în fire!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 10

La Prislop ai fost sădit în pământ, ca o minune,

și o mare mulțime te-a petrecut către cealaltă lume.

Dar tu ești aici și ne alini durerea, ne întețești bucuria,

ca să cântăm Lui Dumnezeu împreună: „Aliluia!”

 

Icosul 10

Binecuvântează, Arhanghel de lumină,
pe toți cei care la tine vor să vină!

Bucură-te, sfânt nemaivăzut,
că mari minuni la groapa ta s-au făcut!

Bucură-te, că ai apărut acolo ca o femeie îngerească,
iar cel care scrie poate să mărturisească!

Bucură-te, că acolo lucrezi în toți
și din filosofi necredincioși ai făcut preoți!

Bucură-te, că mormântul tău a înflorit
dincolo de loc și dincolo de timp!

Bucură-te, că o mulțime fără sfârșit
vine să vadă locul unde te prefaci adormit!

Bucură-te, că întărești Credința acestui neam
cu o lucrare fină, de ceasornicar!

Bucură-te, Părinte Arsenie,
și ne ridică din orice mizerie!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 11

Părinte Arsenie, minunat doctor fără de arginți,

care ne vindeci și azi, de acolo, dintre sfinți,

arată-ne Drumul cel desprins din poveste

ca să strigăm cu Tine: „Doamne miluiește!”

 

Icosul 11

Binecuvântează, Izvor vindecător,
pe toți cei care te caută cu dor!

Bucură-te că ai vindecat fata purtată în roabă
și ai făcut-o a Domnului sclavă!

Bucură-te, că ai vindecat boli grele și rare,
de s-au înspăimântat medicii de puterile tale!

Bucură-te, că pe toți ne întărești
binecuvântând din Porțile Împărătești!

Bucură-te, că ai avut ucenici
care au devenit ai Domnului mucenici!

Bucură-te, că slujeai Liturghia plângând,
iar lumea tremura, toată într-un gând!

Bucură-te, Sfânt tare în Credință,
că Aceasta a fost chiar a Ta ființă!

Bucură-te, că Porunca Lui Dumnezeu
a fost sângele Tău!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 12

Numai Domnul știe toate minunile tale,

pentru că multe au fost ascunse sub peceți și zale.

Iar cele care au ieșit din tăcere

au fost pentru întărire și nădejde în Înviere.

Acum, când necuratul își întețește mânia,

strigă alături de noi: „Aliluia!”

 

Icosul 12

Binecuvântează, Părinte Arsenie,
să-ți cântăm cu smerenie:

Bucură-te, Sfântul Ardealului,
că ai învins oastea dușmanului!

Bucură-te, călugăr de lacrimi și fier,
că te-ai înălțat la al cerului Cer!

Bucură-te, Părinte minunat,
că pentru neamul tău ai lucrat!

Bucură-te, Pictor de Cuvinte Duhovnicești,
că pe Cel Fără de sfârșit Îl mărești!

Bucură-te, că Domnul Hristos
ni te-a dat spre al nostru folos!

Bucură-te, al Domnului Uns,
al României Rege Ascuns!

Bucură-te, pisc de sfințenie,
mare făcător de minuni, Arsenie!

Bucură-Te, Părinte Arsenie,
și ne du pe toți la sfințenie!

 

Condacul 13

Sfânt minunat, nu lua aminte

la ale noastre sărace cuvinte…

Nu te uita cât suntem de goi,

ci pune toată rugăciunea ta pentru noi!

Ca să ne-mbrăcăm și noi

în lumini de zăpadă

și să-I aducem Domnului

ceruta roadă!

(Condacul 13 se spune de trei ori.
Apoi se spun iar Condacul 1 și Icosul 12 și se încheie cu una dintre rugăciunile care urmează sau cu Troparul de la început.)

 

Rugăciunea de dimineață
a Părintelui

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca astăzi toată ziua să am grijă să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac, și astfel, ținând la mine, Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Prea Sfânt Numelui Tău să-mi lucreze în minte mai repede decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, că, iată, mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întunerec. Patimile au pus tină pe ochiul minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care Te ținem bolnav, flămând și fără haină, și așa risipim în deșertaciuni zilele noastre, umiliți și dosădiți până la pământ.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Pune foc temniței în care Te ținem, aprinde dragostea Ta în inimile noastre, arde spinii patimilor și fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și Te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul, că Duhul Tău cel Sfânt Se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea noastră rămân pe jos, neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că nu ne dăm seama ce nedesăvârșiți suntem, cât Ești de aproape de sufletele noastre și cât Te depărtăm prin micimile noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumea prin ochii Tăi, să trăim în veac prin Viața Ta, Lumina și Bucuria noastră, slavă Ție. Amin.

Rugăciune atribuită Părintelui

Preot monah Arsenie, trimite-mi duhul tău paznic şi dă-mi sănătate şi linişte. Depărtează de la casa mea necazurile şi suferinţele, că ai Duh Sfînt.

Rugăciunea imnografului

Părinte Preaputernice, Sfinte Arsenie Boca,

tu ne-ai spus din vremea vieţii, cînd aveai atâtea daruri şi ai făcut atâtea minuni, că mai mare va fi puterea ta după moarte.

Ajută-ne cu puterea dată ţie de Dumnezeu! Fii alături de noi în tot locul şi în tot ceasul!

Cum, pentru curăția ta, Dumnezeu a uscat mîna celui care te-a lovit în Puşcăria Braşov, aşa fă să se usuce gândurile rele și legăturile necurate pe care le trimit cei vânduți satanei și cei ticăloșiți asupra noastră. Usucă-le răutatea și întoarce-i în drumul cel bun. Iar dacă prind rădăcină de voie în rău și se fac slujitori ai satanei, usucă-le minţile!

Nu-i lăsa pe necredincioşi să-şi râdă de noi, ci arată-le puterea ta întreagă şi trage-i la Lumină!

Nu lăsa masonii, securiştii, poliţiştii şi oamenii statului să ne distrugă viaţa şi liniştea ei!

Nu lăsa să ni se destrame căsniciile! Alungă orice gând desfrânat din minţile, inimile şi trupurile noastre şi orice ispită din preajma noastră! Luminează mințile celor care se ating de soţiile şi de soţii noştri şi disturg căsnicii cu copii, batjocorindu-ne! Roa­gă-te pentru copiii noştri, ca să trăiască în familii întregi.

Şi nu lăsa gurile rele să ne strice casele, Părinte! Celor care umblă cu vorbe să ne dezbine căsniciile, dă-le să se gândească la ce au făcut, şi arde-le nevoile minţii cu Duh Sfînt, ca să se căiască pentru stricăciunea lor și să se întoarcă la Lumină!

Alungă orice stricător de minte din preajma copiilor noştri şi alungă orice necurăţie şi orice urmă de boală din minţile, sufletele şi trupurile lor!

Opreşte-ne de la avort pe noi şi rudeniile noastre, pe toți românii şi pe tot poporul ortodox!
Întărește-ne pe noi și pe copiii noștri și pe toți cei dragi nouă ca să nu primim pecetluirea cu cip-ul satanei în mână sau în frunte și să nu primim nici măcar actele cu cip! Întărește-ne în vremurile cumplite ale sfârșitului și fă să avem ce mânca și să nu ne pierdem Credința!

Fii cu noi, cei care ţi-am citit această rugăciune, şi cu copiii noştri în fiecare clipită şi apără-ne de orice urmă de rău! Ai milă de toţi cei care au zis măcar o dată această rugăciune, nu îi lăsa să facă vreun rău aproapelui lor, nici să cadă în vreun păcat de moarte, curăţeşte-le minţile, inimile şi vieţile şi ajută-ne pe noi toţi, şi pe robul lui Dumnezeu care a scris acestea, în toate zilele noastre, până la moarte!

Şi atunci când vom trece din această viață, vino după noi şi scoate-ne de oriunde am cădea! Amin.

Părinte Arsenie

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Să ne iei pofta strânsului,
să ne dai harul plânsului,
să dai foc nopții patimilor,
ca să luăm calea lacrimilor.

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Să vedem cele rele din noi,
să găsim al Iubirii trifoi,
să dăm loc Nemuririi din toate
ca să-ndrepte ale noastre netoate.

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Să ne strângi în a ta rugăciune,
să ne-aprinzi al Iubirii tăciune,
să ne treci pe noi vămile toate
de aici și din moarte.

Părinte Arsenie,
să ne duci la Sfințenie!

Autor: Fratele Începător Marius (Ianuș)

Cărțile editurii Garofina pot fi cumpărate de pe internet: http://librariasophia.ro/editura-Garofina-se-519.html

 

Reclame

Comentarii

 • ELENA BODNAR  On 14 octombrie 2014 at 8:57

  Ce frumos!Sfinte Parinte Arsenie Boca roaga te pentru noi pacatosii!

 • Anca  On 4 noiembrie 2014 at 21:00

  ma bucur ca am gasit asta aici

 • Alina  On 18 aprilie 2015 at 12:19

  Toată Cinstea și Respectul pentru Distinsul Autor. Vă mulțumesc pentru ca a-ti scris această minune de Acatist

 • Mihaela Draghici  On 29 aprilie 2015 at 16:58

  Sf.Arsenie e linga noi .Acatestul e ca uleiul care-ti unge inima si sufletul .

  Sf.Arsenie Boca dami liniste sufletesca si trupesca mie Florentina Mihaela si copilului meu Andrei Paul.Dai lui Victor intelepcine lumineazai mintea si sufletul,indeparteazal in liniste de buna voie de casa noastra.de noi.de gradinita si de femeia care il duce pe Andrei la gradinita.Facase voia ta Doamne.Amin.

 • Luiza Barbescu  On 31 august 2016 at 9:11

  FOARTE FRUMOASA REDACTAREA ACATISTULUI SFANTULUI PARINTE ARSENIE .SA NE ADUCA PACE SI LUMINA IN INIMILE SI SUFLETELE CELOR CARE IL CITESC SI CELUI CARE L-A SCRIS CU SUFLETUL CURAT SI INSPIRATIE DIVINA.

 • sorina  On 5 iulie 2019 at 14:19

  PARINTE ARSENIE BINECUVINTEAZA FAMILIA MEA SI PE CEI CE TE PREAMARESC PE TINE AMIN AMIN AMIN

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.