Monthly Archives: mai 2019

Mărturie a Starețului Ioanichie de la Frăsinei despre Părintele Arsenie Boca

Zece întrebări pentru auto-intitulații „Martori ai lui Iehova”

Varianta imprimabilă (pdf):
https://yanush.files.wordpress.com/2019/06/10-intrebari-mi.pdf

  • De ce ziceți voi că doar 144.000 de oameni vor intra în Ierusalimul Ceresc și că aceia toți vor fi din Statele Unite ale Secolului XX? Nu vi se pare absurd? Știți ce spune Cartea Apocalipsei despre cele 144.000 de suflete care vor sta alături de Domnul Hristos pe Muntele Sion la cea de-a doua venire a Sa?… Că sunt suflete de bărbați care nu au cunoscut femeia!

„Aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, feciorelnici. Aceștia sunt care merg după Miel oriunde se va duce. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni, pârgă Lui Dumnezeu și Mielului.” (Apocalipsa, 14, 4)

Ați calculat câți dintre cei care ziceți voi că fac parte dintre acești 144.000 nu au fost căsătoriți ? Este vreunul ? Nu credeți că acești 144.000 vor fi dintre călugării noștri, care trăiesc în curăție trupească, post și rugăciune?

  • De ce ziceți că Domnul Hristos este Arhanghelul Mihail, când niciun personaj din Apocalipsă nu mai este numit cu două nume diferite, iar Domnul Hristos este denumit în această scriere „Mielul” iar Sfântul Arhanghel apare și el în această scriere?
  • De ce ziceți că Domnul Hristos nu e Dumnezeu și de ce ați tradus mistificat primul paragraf din Evanghelia lui Ioan, punând „Cuvântul era un dumnezeu”, cu „d” mic, în loc de „Cuvântul era Dumnezeu”?

Ați uitat să mistificați și un verset din Prorocul Isaia care se referă la Dumnezeirea Domnului Hristos: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.” (Isaia 9, 1-6)

  • De ce spuneți voi că desfrânata Babilonului ar fi Biserica, când Capitolul 17 al Apocalipsei este deja descifrat de autorul lui și ni se spune clar cine este femeia îmbrăcată în roșu care stă pe fiară: „Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului.” (Apocalipsa 17, 18)?
  • De ce susțineți voi că Dumnezeu ar trebui chemat numai cu numele „Iehova” (de fapt, corect, IAHVE sau IHWH) și chiar ați tradus, denaturând sensurile istorice și încălcând normele de traducere și deontologia profesională, grecescul „Theos” (Dumnezeu) din Noul Testament prin… Iehova? Dar termenul IAHVE exista, era cunoscut de autorii manuscrisului grec, dar ei nu l-au folosit.

Apoi, Iahve nu este singurul nume cu care este chemat Dumnezeu în Vechiul Testament. Sunt folosite și numele Savaot, Adonai, Elohim.

Atunci când strigă către Tatăl ceresc de pe cruce, Mântuitorul I se adresează astfel: „Eli, Eli, lama sabactani?!” (Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit?!) și nicidecum cu numele care susțineți voi că ar fi numele unic al Lui Dumnezeu.  (Matei 27, 46; Marcu 15, 34) Făcându-i pe cei care erau acolo să creadă că îl strigă pe Sfântul Ilie (a se vedea versetele următoare).

  • Cum credeți voi că veți avea viață veșnică dacă nu vă împărtășiți, câtă vreme Domnul Hristos ne-a spus clar că doar cei care se împărtășesc pot avea viața cea veșnică (Ioan 6, 53-59): „Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.”?
  • De ce nu vă rugați în casele voastre de adunare și în particular? Atunci când i-a alungat pe negustori din templu, Domnul Hristos le-a amintit cuvintele Prorocului Isaia: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema”. (Matei 21, 13 ; Marcu 11, 17 ; Luca 19, 46)

La fel, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: „Rugaţi-vă neîncetat.” (1 Tesaloniceni, 5, 17)

Dar la voi rugăciunea e pe ultimul loc. (Iar îndoctrinarea cu mistificări pe primul.)

Cei mai leneși zece călugări de la Muntele Athos se roagă într-o săptămână mai mult decât toată secta voastră.

  • Ce părere aveți despre prorociile mincinoase și despre prorocii mincinoși?

Auto-declarații „martori ai lui Iehova” au deja multe profeții mincinoase la activ:

La 1914 ar fi trebuit să fie a doua venire a Domnului Hristos.

La 1925 ar fi trebuit să vină patriarhii Avram, Isac și Iacov. Gruparea dumneavoastră a construit o vilă în care să-i primească, iar apoi, cum patriarhii nu au venit, cum bine știți, al doilea șef al mișcării, Rutherford, s-a mutat în acea vilă și a trăit acolo până la moarte.

La 1975, potrivit acestei organizații, ar fi trebuit să înceapă Armaghedonul. Dar nu a început…

Ce a spus Domnul Hristos despre profeții mincinoși?

„Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.” (Matei 7, 15)

Dar Prorocul Iezechia ?

„Așa grăiește Domnul Dumnezeu: Vai de proorocii cei mincinoși, care urmează duhul lor şi nu văd nimic!” (Iez 13, 3)

Dar Sfântul Apostol Pavel ?

„Pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuși satana se preface în înger al luminii. Nu este deci lucru mare dacă şi slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor.”

  • De ce ziceți voi că nu există Iad? Nu știți Parabola Bogatului Nemilostiv, care ajunge, după moarte, în locul cel de chin, spusă de Însuși Domnul Hristos? (Luca 16, 19-31)

Dar ce spune Apocalipsa? „Iar partea celor fricoși și necredincioși și spurcați și ucigași și desfrânați şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoși este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” (Apocalipsa 21, 8)

Dar Proorocul Daniel? „Și mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii la viață veșnică, iar alții spre ocară și rușine veșnică.” (Daniel 12, 2)

  • De ce voi nu trăiți minuni, iar noi da? De ce noi avem și azi călugări văzători cu duhul, care îți citesc viața și faptele dintr-o privire? De ce trăim minuni și trăim prezența Duhului Sfânt ca pe o realitate palpabilă, iar voi nu?

Dacă toate aceste argumente nu v-au convins (și am putea să vă mai dăm și altele, multe), discuția nu mai are sens. Fiecare cu cât îl duce capul.

Pentru noi, pentru ortodocși, voi sunteți ca niște copii zăpăciți, cărora le-a pus mama în sufertaș mâncare bună, mămăliguță cu brânză și smântână, dar ei strâmbă din nas la aceste bunătăți și se duc la Fast-Food sau la Mall să mănânce chimicale colorate.

Că nu altceva decât chimicale colorate vi se servesc prin acest pseudo-creștinism al vostru.

În plus sunteți manipulați psihic și legați în această sectă mai rău ca într-o închisoare. Vi se rup toate legăturile exterioare și vi se creează o dependență absolută de ceilalți sectari și de organizația în sine, așa încât să nu mai puteți ieși niciodată din această minciună a necuratului…

P.S.: – Cum s-a transmis Credința vreme de patru mii de ani, de la Adam la Moise, fără Biblie?

Răspuns: – Prin ceea ce ați aruncat voi la gunoi: prin Sfânta Tradiție.

P.P.S.: Și ar mai fi și asta – „După faptele lor îi veți cunoaște!”, a spus Domnul Hristos – asupra organizației voastre apasă sute de acte de pedofilie reclamate de-a lungul și de-a latul lumii: http://findfrederick.com/jw-pedophile-map/

Marius Ianuș
https://yanush.wordpress.com